Komunikat – WAŻNE


WALNE ZGROMADZENIE

 

12.04.2019r. (piątek)  o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku ul. 11 Listopada 8 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Serdecznie zapraszamy, 

Prezes Stowarzyszenia, 

Elżbieta Dmitrowska Kaduk

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numer telefonu:

17 242 16 49

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560