Pod takim hasłem w sobotę 11 grudnia 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowo- wychowawcza. Organizatorem konferencji był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Podkarpacki Kurator Oświaty, Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw rodzin, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego, a także Podkarpacka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Konferencję rozpoczął ks. dr Marek Winiarski, dyrektor wydziału katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej,  zauważył, że „obaj kapłani odkryli wartość dialogu z drugim człowiekiem i światem".

Następnie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. W  swojej homilii podkreślił wyjątkowość  przyjaźni obydwu kapłanów oraz aktualność ich nauczania.

Po mszy św.  głos zabierali: dr Rafał Czupryk, pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw rodzin, dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Nina Kitlińska, przewodnicząca Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Elżbieta Dmitrowska Kaduk, prezes Stowarzyszeni Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kolejnym etapem konferencji było obejrzenie filmu “Papież i Prymas – wychowawcy młodych”.

„Słowa, które jednoczą – św. Jan Paweł II i bł. Kard. Stefan Wyszyński wzorem dialogu i przyjaźni”, to kolejny punkt konferencji w, którym głos zabrała Iwona Czarcińska, wiceprezes naszego Stowarzyszenia, świadek życia Prymasa Tysiąclecia i przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Powiedziała: "mimo, iż Wyszyńskiego i Wojtyłę różniło całe pokolenie, wykształcenie, różnica charakterów, a także zainteresowania i spojrzenie na świat, to jednak więź, która ich łączyła, była prawdziwą przyjaźnią. Podkreśliła również, jak istotne w ich relacji było słowo „dziękuję” oraz wszystko co z tym słowem się wiąże. Zacytowała  także jedne z ostatnich słów Prymasa Wyszyńskiego, odnoszące się do Papieża: „ja mogę odejść, on musi żyć”. 

Kolejny referat pt. „Ważność słowa w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego” wygłosił prof. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego.  W swoim wystąpieniu podkreślił umiejętność głoszenia słowa przez obydwu kapłanów. Charakteryzując życie, posługę, misję i powołanie bł. kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II stwierdził, że “Św. Jan Paweł II był mistrzem słowa, tworzył swoje teksty według najlepszych norm retorycznych", Wyszyński zaś, podkreślał, jak głoszone słowo jest ważne dla narodu.

Następnie odbyła się debata ph. „Rozmawiaj z każdym językiem miłości – ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

W konferencji, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, uczestniczyło ok. 250 osób.
Patronat honorowy nad konferencją objął bp rzeszowski Jan Wątroba, Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl marszałek województwa podkarpackiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Katolickie Radio VIA i Radio Fara.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres do korespondencji:

Instytut

Prymasa Wyszyńskiego

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Numer telefonu:

228316151 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie

@gmail.com 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560