te słowa kar. Stefana Wyszyńskiego stały się mottem tegorocznej IX już naszej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku było ok. 500 osób reprezentujących 15 szkół z całej Polski.

Jak zawsze zebraliśmy się przed pomnikiem naszego Patrona, tu uczestników pielgrzymki przywitała Iwona Czarcińska - pracownik Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Witając nas mówiła: „Hasło pielgrzymki wiąże się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, które przeżywamy. Chcemy od Patrona naszych szkół uczyć się miłości do Ojczyzny, ale też i szacunku do drugiego człowieka, i tego wszystkiego, o czym nauczał Prymas w czasie swojego posługiwania”. Następnie młodzież ze szkoły w Siedlinie w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyła kwiaty i znicz, po czym udaliśmy się do auli św. Józefa. Tam spotkaliśmy się z panią Stanisławą Nowicką - świadkiem życia Prymasa, która podzieliła się z nami wzruszającymi wspomnieniami o Kardynale Wyszyńskim. Za tę niezapomnianą przemowę nagrodziliśmy ją gromkimi brawami. Kolejno wystąpił pan Bogdan Miszczak producent filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”, który opowiadał o pobycie Prymasa w Komańczy i powstaniu tam Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz o kulisach powstania obrazu o naszym Patronie.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się przed oblicze Jasnogórskiej Pani, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Ks. bp witając nas na Jasnej Górze powiedział: „Naprawdę nigdzie nie można lepiej zrozumieć Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego niż tutaj na Jasnej Górze. To właśnie w tym miejscu bije serce Matki Jezusa (…) w tym miejscu bije serce naszego narodu, Polski, a my możemy dodać, i w tym sercu tu na Jasnej Górze bije też serce Księdza Prymasa, i dlatego tu jesteśmy jako rodzina jego szkół, szkół, które noszą jego imię, żeby wpatrzeć się i wsłuchać w to, co mówi do nas Matka Boża, bo tak żył, tak działał, tak myślał Ksiądz Prymas. Przychodził tutaj albo patrzył w kopię Jej cudownego częstochowskiego wizerunku i pytał: powiedz Maryjo, jakie mam podjąć decyzje, podpowiedz mi, jak mam służyć ludziom, Kościołowi, Polsce. I my też przychodzimy tak, jak on, żeby Jej słuchać, żeby nam podpowiedziała, jak mamy żyć, jak mamy tworzyć nasze szkoły, nasze wspólnoty, czego i jak mamy się uczyć”.

W wygłoszonej do nas homilii ks. bp również nawiązał do postawy naszego Patrona, mówił: "Tak, jak Jezus modlił się do swojego Ojca, aby byli jedno, tak Ksiądz Prymas przychodził tutaj do Matki Bożej i prosił Ją, aby Ojczyzna znowu nie pogrążyła się w konflikty i wojny, aby była wolna, aby polskie serca były wolne, nie rozbite (…) Tak bardzo walczył i modlił się o tę jedność, że gotów był nawet na więzienie dla jedności Kościoła, Polski i jedności wewnętrznej człowieka”.

Piękną oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotował Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, czytania Szkoła Podstawowa w Manasterzu, a modlitwę wiernych Szkoła Podstawowa w Siedlinie, dary ofiarne złożyli uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

Ponieważ padał deszcz po Mszy Świętej udaliśmy się z powrotem do auli św. Józefa i tam nastąpiła prezentacja przygotowanych przez szkoły wystąpień „Ślady niepodległości w mojej małej Ojczyźnie”. Prezentacje te zostały przekazane do Domu Pamięci Prymasa jako plenerowa wystawa. Ostatnim punktem pielgrzymki było obejrzenie wystawy w Domu Pamięci Prymasa, złożenie pamiątkowych wpisów w kronice oraz przekazanie dla szkół materiałów dydaktycznych. Życząc sobie szczęśliwego powrotu do swoich domów, złożyliśmy sobie obietnicę, że spotkamy się za rok, a będzie to nasza X, jubileuszowa pielgrzymka.