W czwartek 15 maja 2008 roku odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę. Myślą przewodnią były słowa prymasa:" Rozmawiaj z każdym językiem miłości". Na miejscu zjawiło się prawie 2500 uczestników - uczniowie wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Przedsięwzięcie na tak szeroką skalę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim oraz Instytut Prymasowski w Warszawie. 

Spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęła, poprowadzona przez księdza Krzysztofa Nogaja, modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz złożenie kwiatów przy pomniku prymasa. Następnie uczestnicy pielgrzymki przeszli do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie powitali ich OO. Paulini. Przez bramę wejściową uroczyście przeszło prawie 80 pocztów sztandarowych!Punktualnie o godzinie 11:30 rozpoczęła się msza święta w Bazylice, której celebrowało 28 księży. Kazanie wygłosił biskup Józef  Zawitkowski. Odwołując się do myśli przewodniej "Rozmawiaj z każdym językiem miłości", potrafił  w niezwykle ciepłym przekazie trafić do młodzieży. Mówił o nauce i działalności prymasa. Podkreślał też jak wielką nadzieję pokładał znakomity patron  w młodych ludziach  Atmosfera mszy zdecydowanie pomogła młodym pielgrzymom poczuć się pewniej w tak poważnym otoczeniu. Odważniej ruszyli na spotkanie integracyjne. Na placu przed Domem Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w majowym słońcu dominował kolor niebieski - chusty doskonale wyróżniały uczestników pielgrzymki.

Kolejnym punktem planu dnia był program artystyczny w Sali o. Augustyna Kordeckiego, przygotowany przez grupę nauczycieli z Głogowa Małopolskiego. Występ oparty był na prymasowskiej "Krucjacie miłości".
Gimnazjaliści i młodzież licealna miała także okazję uczestniczyć w specjalnie dla niej przygotowanej drodze krzyżowej.

Uroczyste zakończenie pielgrzymki odbyło się w Kaplicy Matki Bożej. Pod cudownym obrazem zebrali się inicjatorzy pielgrzymki, goście oraz przybyła młodzież. Prawie 2500 tysiąca osób przybyło, by w podniosłej atmosferze pożegnać się. Jednym z ostatnich punktów programu był występ przygotowany przez  młodzież z Warszawy. Chwilę później zabrani mogli przekonać się, że nic tak nie łączy jak wspólne śpiewanie. Na Jasnej Górze zabrzmiał donośny głos, przybyłych tego majowego dnia z różnych zakątków Polski, a połączonych chęcią naśladowania swego patrona -Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam też pani Iwona Czarcińska, przedstawicielka Instytutu Prymasowskiego poprowadziła modlitwę- akt zawierzenia Matce Boskiej Jasnogórskiej. Opiece Maryji polecono pielgrzymów i ich rodziny.

Wyjątkowy dzień dobiegł końca - pełni wrażeń, po swoistych rekolekcjach i wzmocnieni wizyta w tym cudownym miejscu, późnym popołudniem pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.

Jeden dzień to bardzo krótko. Tym bardziej docenić należy wysiłek włożony w organizację oraz podjęte inicjatywy. Jedną z nich było miedzy innymi przesłanie listu do Ojca Świętego Benedykta XVI  w sprawie szybkiej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia:

Umiłowany Ojcze Święty!

Uczestnicy pierwszej "Ogólnopolskiej Pielgrzymki Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" na Jasną Górę przesyłają najserdeczniejsze słowa przyjaźni i duchowej bliskości.

W gronie 2500 tysiąca dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami, pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego modlimy się w narodowym sanktuarium maryjnym, tak ukochanym przez Kardynała Wyszyńskiego, o beatyfikację prymasa tysiąclecia i prosimy Matkę Najświętszą, aby nauczyła nas kochać Boga, Polskę i każdego człowieka, tak jak nasz patron. Mottem naszej pielgrzymki , nad którym pochylamy się w refleksji są słowa Kardynała Wyszyńskiego, zaczerpnięte z  "Krucjaty Miłości”: Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 

Z wyrazami czci, szacunku i miłości
Podpisani

Marta Wójcik - dyrektor Instytutu                         
Prymasowskiego Kardynała  Stefana Wyszyńskiego
Tadeusz Jadam - prezes Stowarzyszenia         
Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego