„CZŁOWIEK JEST ARCYDZIEŁEM BOŻYM,

W KTÓRYM MIŁOŚĆ I MĄDROŚĆ

WYPOWIEDZIAŁY SIĘ NAJPEŁNIEJ”.

KS.KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

 

7 października 2006r. w Gimnazjum w Mirczu spotkały się szkoły z okazji obchodów Dnia Patrona na I Zjeździe Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Przybyła młodzież ze  szkół podstawowych  z: Babic, Biłgoraja, Łabuniek Pierwszych, Majdanu Wielkiego, Różańca Drugiego i Terebinia oraz gimnazjów z: Aleksandrowa, Hrubieszowa, Sitna, Strzyżowa i Żdanowa. Gimnazjum miało zaszczyt gościć: wiceprezesa Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu p. Marię Besztak, senatora RP p. Jerzego Chróścikowskiego, sierż. Jacka Buczaka - reprezentującego Straż Graniczną w Kryłowie, Dyrektora PUP w Hrubieszowie p. Sławomira Marciniuka, przewodniczącego Rady Gminy Mircze p. Ryszarda Zwolaka, Dyrektora GOK w Mirczu 
p. Mariannę Sobczuk, prezesa Dzieci Zamojszczyzny p. Stefanię Nieckarz, sekretarza Związku Kombatantów w Mirczu p. Alicję Koc, przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum w Mirczu p. Annę Grabowską. Ponadto na uroczystość przybyli dyrektorzy, opiekunowie  i księża z parafii, w których znajdują się szkoły noszące imię Prymasa Tysiąclecia, na czele z ks. Prałatem Kazimierzem Gawlikiem - Dziekanem Dekanatu Hrubieszów Południe oraz ks. Kanonikiem Marianem Oszustem – fundatorem sztandaru Gimnazjum w Mirczu. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu, którą celebrował ks. Prałat Adam Firosz - Kanclerz Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Podczas mszy miało miejsce uroczyste ślubowanie klas I. 

Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie rzeźby Stefana Wyszyńskiego dłuta p. Dariusza Smolla - nauczyciela Gimnazjum w Mirczu. Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna. Młodzież z koła teatralnego „Kameleon” pod kierunkiem p. Ewy Kot zaprezentowała przedstawienie pt. „Moralitet dla współczesnego nastolatka”. W inscenizacji główną rolę grały upersonifikowane grzechy i cnoty ludzkie. Siły dobra i zła toczyły wojnę o duszę młodego człowieka, której finał zawsze zależy od nas samych. W trakcie spektaklu prezentowano monologi do Prymasa Tysiąclecia, wygłoszone przez uczniów poszczególnych klas gimnazjum.

Organizatorzy przygotowali dla uczniów z zaproszonych szkół konkursy związane z osobą Patrona: konkurs na album poświecony Prymasowi Tysiąclecia, konkurs literacki „Strofy o moim Patronie”, konkurs wiedzy o życiu i działalności Kardynała oraz konkurs recytatorski poezji religijnej.

Zjazd przebiegał w przyjaznej i miłej atmosferze. Obchody zakończyły się wręczeniem dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursów. Każda szkoła otrzymała prezenty upamiętniające tę historyczną chwilę.

Dyrektor Gimnazjum w Mirczu p. Józef Czerniak wraz z gronem pedagogicznym zapoczątkował uroczystość, której nadrzędnym celem było zacieśnienie więzi  i ustalenie dalszych form współpracy pomiędzy szkołami noszącymi imię Prymasa Tysiąclecia oraz kultywowanie tradycji związanej z Jego osobą.