13 maja 2009 r. na Jasnej Górze po raz drugi spotkały się szkoły noszące imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rzesza pielgrzymów (uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów) z różnych zakątków Polski, z północy i południa, wschodu i zachodu, zapełniła szacowne mury jasnogórskiego sanktuarium, by wspólnie się modlić i zgłębiać dziedzictwo nauczania swego patrona.

     Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego. Następnie zgromadzeni udali się na plac przed Wałami Jasnogórskimi, gdzie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, który wygłosił kazanie oraz pobłogosławił przygotowane przez organizatorów obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, upamiętniające to spotkanie.
     Wielkim przeżyciem dla wszystkich zebranych była wspólna modlitwa przed cudownym obrazem Czarnej Madonny. Ostatnim punktem programu pielgrzymki był udział w prelekcji ks. Józefa Wójcika, który z wielką pasją opowiadał młodzieży o trudnych czasach, w jakich przyszło żyć Prymasowi, o jego uwięzieniu oraz wielkim nawiedzeniu Polski przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Braliśmy również udział we wspólnej Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.
     Spotkanie na Jasnej Górze na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestniczących w nim pielgrzymów, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, było bowiem wielkim przeżyciem duchowym oraz okazją do zgłębienia wiedzy na temat życia i działalności patrona szkół - Kardynała Stefana Wyszyńskiego.