W dniach 24 - 26 września 2009 roku w Komańczy odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
     Spotkanie było niezwykle owocne, co potwierdziło sens istnienia stowarzyszenia, organizowanie wspólnych konferencji, pielgrzymek, prelekcji itp.
W pięknej scenerii mogliśmy nie tylko porozmawiać, snuć plany, ale i odpocząć.
     W piątek 25 września wzięliśmy udział w uroczystości upamiętniającej kolejną rocznicę aresztowania Prymasa.
     Około 700 uczniów i nauczycieli zgromadziło się przed Klasztorem Sióstr Nazaretanek w Komańczy wspólnie śpiewaliśmy, wysłuchaliśmy hymnów szkół prymasowskich i wzięliśmy udział w Mszy św. celebrowanej przez Biskupa Rzeszowskiego Edwarda Białogłowskiego.
     Cieszymy się, że do dalekiej Komańczy przybyli dyrektorzy i nauczyciele, że połączyły nas jeszcze silniejsze węzy.
     Szczególne podziękowania należą się dziewczynom (nauczycielkom) ze Szkoły Podstawowej Nr 49 z Białegostoku, które jechały do Komańczy całą dobę.
     Wszystkim serdecznie dziękuję i bądźmy w kontakcie, i przyjaźni.

Tadeusz Jadam
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego