5 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i rodziców, której tematem był 3 punkt ABC Społecznej Krucjaty Miłości Stefana Wyszyńskiego "Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi".
     Jako pierwszy wystąpił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Przedstawił on punk widzenia Cerkwi Prawosławnej na zagadnienie ekumenizmu. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na konieczność współpracy kościołów chrześcijańskich w obliczu powszechnej laicyzacji i agresywnej walki z symbolami religijnymi.
     Kolejnym punktem programu był przedpremierowy pokaz fragmentów spektaklu zrealizowanego dla telewizyjnej Sceny Faktu - "Prymas w Komańczy" w reżyserii Pawła Woldana.
     Obecny na konferencji reżyser oraz odtwórca roli tytułowej - Olgierd Łukaszewicz otrzymali owację na stojąco, którą zgotowali im wszyscy obecni.
      Następnie obaj artyści opowiadali o swojej pracy nad spektaklem. Paweł Woldan mówił o trudnościach towarzyszących powstawaniu dzieła. Z kolei Olgierd Łukaszewicz opowiadał o wspomnieniach z dzieciństwa, które zostały przywołane pracą na planie "Prymasa w Komańczy". Podzielił się też wrażeniami ze spotkań z ludźmi, którzy osobiście znali Kardynała.
      Wszystko, co zostało powiedziane na konferencji, spotkało się z gorącym przyjęciem słuchaczy.
      Wolne chwile umilali uczniowie naszej szkoły przygotowanymi wcześniej krótkimi przerywnikami muzycznymi.
      Podczas przerwy "na kawę" pan Paweł i pan Olgierd zostali "oblężeni" przez dorosłych i dzieci. Każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, zdobyć autograf lub po prostu zamienić kilka słów z tak znakomitymi gośćmi.
      Wśród słuchaczy, oprócz rodziców i nauczycieli, a także dzieci z naszej szkoły, znaleźli się również przedstawiciele duchowieństwa (zarówno Cerkwi Prawosławnej jak i Kościoła Katolickiego), przedstawiciele Urzędu Miasta Białegostoku oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania, przedstawiciele Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej, pracownicy IPN w Białymstoku. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego reprezentował Prezes Tadeusz Jadam z ośmioosobową delegacją nauczycieli Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego reprezentowała pani Iwona Czarcińska, a UKSW pani Agata Dziegiecka. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, Piotr Sroka.
Przybyły delegacje szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia z różnych zakątków Polski: Troszyna, Czyżewa, Ursusa, Nadmy, Chełma, Głogowa Małopolskiego, Korycina, Leszczydoła Starego, Opatowa, Stadników.
Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy przejechali autokarem do Kościoła pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli na Mszę Św. dziękczynną za 10 lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, a kazanie wygłosił ks. Zbigniew Snarski z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Nad wszystkim czuwał nasz Patron Stefan Kardynał Wyszyński.
Trzeba dodać, że o godzinie 8.00 sprawowana była Najświętsza Liturgia w Cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie modlono się za całą społeczność szkolną.
Po uroczystościach chętni udali się do restauracji na uroczysta kolację i spotkanie integracyjne, podczas którego pani Iwona Czarcińska opowiadała o Stefanie Wyszyńskim, jakiego znała i zapamiętała.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili naszą szkołę swoją obecnością. Z pewnością będą mieli co wspominać i o czym opowiadać. Zapraszamy ponownie za rok! Mamy nadzieję, że w jeszcze większym gronie.