W dniach 1-3 października 2010 r. odbyła się ogólnopolska konferencja dla nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem: "Jedna Lubelszczyzna - Trzy Kultury". Organizatorami konferencji była Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Głogowie Małopolskim. 
Realizacja projektu objęta była Honorowym Patronatem przez Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Chełm Agatę Fisz.
     Obrady rozpoczęły się Mszą Świętą w parafii pw. Ducha Świętego, którą odprawił ks. Ksiądz Dziekan Jan Karaś w asyście proboszczów chełmskich parafii. W konferencji uczestniczyło 45 nauczycieli szkół z województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego. W pierwszym dniu konferencji zebrani wysłuchali wykładu na temat Wychowanie w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Wykład wygłosiła Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, która współpracowała z Księdzem Prymasem. Ważnym wydarzeniem było złożenie przez uczestników wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ciągu trzech dni  uczestnicy poznawali historię i zabytki Chełma i historię regionu. Zwiedzali: Synagogę we Włodawie, Monaster  prawosławny w Jabłecznej oraz poznawali  historię Kodnia i obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. Podczas spotkań nauczyciele wymieniali się doświadczeniami, pomysłami i przedsięwzięciami podejmowanymi w ich szkołach, zapoznawali się z organizacją planowanego na 28 maja 2011r. w Warszawie II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
     Na nauczycielach szkół prymasowskich spoczywa szczególna odpowiedzialność za wpajanie i pielęgnowanie w podopiecznych zasad, które dają podstawy do godnego życia, tolerancji i poszanowania  drugiego człowieka pomimo różnic jakie ich dzielą. Patron szkół  wyposażył nauczycieli w swoje nauki, dzięki którym mogą kształtować osobowość młodego człowieka.  Jeżeli nauczyciele chcą nauczyć młode pokolenie tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, poszanowania odmienności poglądów - sami muszą poznać i zrozumieć zależności, odmienności kulturowe i poglądowe.  Wszystkim poczynaniom przyświecają słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
"Kształtowanie człowieka samodzielnego, wolnego, myślącego to harmonijne wiązanie wszystkich darów natury i łaski".
     45 osobowa grupa nauczycieli rozjechała się do swoich miejsc zamieszkania i pracy z bagażem doświadczeń i pozytywnych wrażeń, które będą przekładać się na pracę ze swoimi podopiecznymi.