Piękną tradycja stały się już coroczne, wrześniowe spotkania przedstawicieli Szkól noszących imię ks. Kardynalna Stefana Wyszyńskiego w Komatyczny. 24.09.2010 roku delegacje kilkunastu Szkól Prymasowskich zebrały się u stóp Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Miejsce i czas spotkania był nieprzypadkowy przypominał o tragicznych wydarzeniach sprzed ponad 50 lat związanych z aresztowaniem i uwięzieniem przez władze komunistyczne Polski Prymasa Tysiąclecia. Spotkanie rozpoczęły występy artystyczne uczniów z kilku przybyłych szkól,  którzy słowem, piosenka i tańcem przybliżyli postać i dokonania swego Patrona. Po nich nastąpiła uroczysta Msza Święta. Słoneczna, jesienna pogoda, złocące się doskonale bieszczadzkie lasy, panującawokół atmosfera radości i serdeczności pozostawiły niezatarty ślad w sercach i pamięciach uczestników spotkania. Marzeniem wszystkich było zebrać się w tym miejscu ponownie za rok.