Bank pomysłów

Działalność szkół i placówek oświatowych przed zbliżającą się beatyfikacją

Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego

Tutaj przejdź do listy pomysłów.

III Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2010

19 maja 2010 roku po raz trzeci nauczyciele, uczniowie i przyjaciele Szkól im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotkali się na Jasnej Górze. Tym razem nasza pielgrzymka zbiegła się z ogromna powodzią w Polsce. Mimo deszczu, niebezpiecznych dróg i wielu obaw na Jasna Górę dotarło większość pielgrzymów ze Szkól Prymasowskich.

Modliliśmy się za tych, którzy byli obecni i za tych, którzy niemogli być z nami. Nasz Patron mówił „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe" .Niech ta pielgrzymka pomoże nam odkryć piękno drogi, tej którą idziemy i tej jeszcze nieznanej. Niech to spotkanie jeszcze bardziej pokaże piękno drogi, która podążał nasz Patron.

Łączmy się we wspólnej modlitwie za tych, którzy ponieśli ogromne straty podczas powodzi.