15 maja 2013 roku już po raz piąty na Jasnej Górze spotkali się uczniowie i nauczyciele ze szkół całej Polski noszących imię księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W całej V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół Prymasowskich brało udział ponad 1000 uczestników z 41 szkół. Wszyscy są dumni, że codziennej pracy patronuje Prymas Tysiąclecia, a raz do roku w maju gromadzi nas u stóp klasztoru jasnogórskiego, by przeżywać niezapomniane chwile braterskiej wspólnoty i odczuwać szczególną więź z duchową spuścizną naszego Patrona. 

 Wszystkich uczestników pielgrzymki zgromadzonych w ogrodzie obok Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego przywitała pani Iwona Czarcińska – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 Pragnąc zachować dla potomności pamięć o naszych majowych spotkaniach, obok zasadzonego w zeszłym roku dębu odsłonięta została pamiątkowa tablica. Uroczystość tę uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół w Głogowie Młp., przygotowując krótką część artystyczną. Ogromne wrażenie zrobiły werble, które przyciągnęły uwagę nie tylko uczestników pielgrzymki, ale także przypadkowych przechodniów. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Stanisława Grochowska – Odpowiedzialna Generalna Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pani Barbara Jadam – nauczyciel Zespołu Szkół w Głogowie Młp. oraz uczniowie  ze szkoły w Chełmie i Czerwiennem.  Na koniec tej części pielgrzymki uczniowie odśpiewali hymn szkoły w Głogowie Młp., który wspaniale wkomponował się w całość uroczystości.  Następnie wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik Patrona szkół znajdujący się tuż pod murami Jasnej Góry. Tutaj miała miejsce uroczysta modlitwa o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i złożenie kwiatów. Stąd wyruszyli wszyscy do klasztoru jasnogórskiego. Ale co to był za pochód! Ponad 40 pocztów sztandarowych prowadzonych przez werblistę z VI klasy! Niesamowite przeżycie nie tylko dla uczestników pielgrzymki, ale także dla wszystkich, którzy wtedy byli na Jasnej Górze. Głos werbla odbijał się potężnym echem od murów, nikt nie mógł pozostać obojętnym na jego dźwięk. Co więcej, werbel nie ucichł nawet po wejściu do samej kaplicy Matki Bożej. Na jego odgłos, będący wewnątrz świątyni pątnicy, rozstępowali się na boki robiąc miejsce sztandarom i uczestnikom pielgrzymki. O godzinie 12 w samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Metropolita Częstochowski ksiądz biskup Wacław Depo.  Tuż po jej zakończeniu miało miejsce spotkanie uczestników z ks. Biskupem w auli ks. Kordeckiego. Przebiegało ono w miłej, rodzinnej atmosferze, a zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Litanii Loretańskiej.    
 I tak V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Prymasowskich dobiegła końca.