VIII Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę - 2016/2017

Nasza historia naszą dumą

Z Prymasem tysiąclecia u Królowej Polski w trzechsetlecie koronacji Cudownego Obrazu

 

Pod takim hasłem 17 maja 2017 r.  odbyła się po raz ósmy pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę do sanktuarium Królowej Polski, miejsca które nasz Patron szczególnie umiłował. 

Zgromadziliśmy się licznie przed obliczem naszej Matki. Przybyło około 500 uczestników z 24 szkół. 

Nasze spotkanie pod hasłem "Nasza dzisiejsza historia naszą dumą" rozpoczęło się zbiórką przed Domem Pamięci Prymasa, tu przedstawiciele przybyłych szkół złożyli fotografie uczestników i krótko przedstawili informacje o swojej placówce, co zostało uhonorowane w specjalnie założonej w tym dniu kronice.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się przed pomnik Prymasa i odmówiliśmy modlitwę o Jego rychłą beatyfikację, a uczniowie SP nr 3 w Leżajsku złożyli wiązankę i płonący znicz. Wszyscy pielgrzymi w należytym porządku udali się do auli o. Kordeckiego na spotkanie z o. Marcinem Ciechanowskim, który mówił zebranym o tym, jak ważna w życiu każdego chrześcijanina jest modlitwa. Kolejny prelegent, o. Tomasz Tlałka przybliżył nam inicjatywę "Selfie dla Maryi" i zachęcił do zrobienia sobie zdjęcia i przesłania go na stronę "Żywa Korona Maryi". To inicjatywa związana z trzechsetną rocznicą koronacji Częstochowskiego wizerunku, w której wszyscy uczestnicy pielgrzymki chętnie wzięli udział.

Po tych serdecznych spotkaniach rozpoczęła się druga część  pielgrzymki pod hasłem "Nasza wczorajsza historia naszą dumą". Ważnym momentem była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył o. Tomasz Tlałka. Wygłosił do zebranych bardzo poruszającą homilię, poświęcił też różańce, które każdy pielgrzym otrzymał jako pamiątkę i symbol jedności z Matką Bożą. Czytanie w czasie mszy przygotowała szkoła z Manasterza, modlitwę wiernych Szkoła z Woli Zarczyckiej, dary ofiarne składali uczniowie z Chełma, a oprawę muzyczną przygotowała szkoła z Głogowa Małopolskiego.

Po Mszy Świętej  przeszliśmy do Kaplicy Matki Bożej, gdzie odmówiliśmy Akt zawierzenia Matce Bożej, a po tym nastąpiło oficjalne zamknięcie pielgrzymki.

Więcej artykułów…

 1. Spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia - 2016/2017
 2. Zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich - 2015/2016
 3. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015
 4. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2015
 5. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2014
 6. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2014
 7. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2014
 8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014
 9. IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2012
 10. III Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2010
 11. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2008
 12. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2010
 13. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2011
 14. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem "Jedna Lubelszczyzna - Trzy Kultury" - Chełm - 2010
 15. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i rodziców - Białystok - 2009
 16. Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Komańcza - 2009
 17. II Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2009
 18. Zjazd szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Mirczu - 2006
 19. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2012
 20. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2013
 21. I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2006
 22. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Leżajsk - 2007
 23. I Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2008
 24. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2009
 25. II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2011
 26. V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2013
 27. Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół prymasowskich w Stoczku Klasztornym - 2013