Spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia - 2016/2017

27 września 2016 r. w komańczańskim Klasztorze Sióstr Nazaretanek odbyło się spotkanie Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Obecny rok liturgiczny przeżywamy jako Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, w tym też roku mija 60 lat od uwolnienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawiązując do wydarzeń ŚDM w Krakowie, tegoroczne spotkanie miało nieco inny charakter. Po przywitaniu uczniów i wychowawców rozpoczęło się uwielbienie Boga przez śpiew i taniec, które animowała p. Agnieszka  Gwóźdź. Tuż przed oficjalną częścią spotkania s. Angelika Borkowska powiedziała kilka słów o misji sióstr nazaretanek. W takiej atmosferze radości i modlitwy uczniowie przygotowywali się do kolejnej części uroczystości.

W spotkaniu wzięło udział ok. 600 dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami.

Wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe 20 Szkół:

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

Zespołu Szkół im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi,

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krośnie,

Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich,

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ociece,

Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Komańczy,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim,

Liceum Ogólnokształcącego i. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim,

Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy,

Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu,

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej,

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Łańcucie,

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku,

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dydni,

Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kurzynie Średniej,

Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie,

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Partyni,

Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu.

 

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, w atmosferze ciszy i skupienia młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece wykonała przepiękny hymn szkoły. Chwilę później dzieci i młodzież z Leżajska, w imieniu Stowarzyszenia Szkół noszących imię ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego złożyło bukiet biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia.

Liturgii Eucharystycznej koncelebrowanej przez 18 kapłanów przewodniczył Ks. Arcybiskup Józef Michalik, którego przywitała młodzież z Komańczy. Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. W homilii ks. Arcybiskup przybliżył postać ks. Prymasa, jego oddanie Kościołowi i Ojczyźnie, a zarazem prostotę, którą się dzielił spotykając drugiego człowieka.

Na koniec Eucharystii Przełożona Domu – s. Bożena Gosztyła z radością podziękowała za obecność Ks. Arcybiskupowi, kapłanom, gościom oraz uczniom i wychowawcom, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć. Głos zabrał również p. Stanisław Fundakowski – wicekurator oświaty w Rzeszowie, który zachęcił młodzież, by pamiętała o tak wielkim Patronie, nawet gdy opuszczą mury swoich szkół. Na spotkaniu była również obecna Prezes Stowarzyszenia Szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia p. Elżbieta Dmitrowska Kaduk.

Wyrazy wdzięczności skierowano wobec Wójta gminy Komańcza, p. Stanisławowi Bielawka, za pomoc i  zaangażowanie w organizacji uroczystości.

Tradycyjnie na koniec spotkania uczniowie mogli się poczęstować drożdżówkami i ciepłą herbatą.

Wszystkich uczestników spotkania ogarniamy modlitwą.

Siostry Nazaretanki w Komańczy

 

Źródło - http://nazaretanki.przemyska.eu

Więcej artykułów…

 1. Zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich - 2015/2016
 2. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015
 3. VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2015
 4. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2014
 5. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2014
 6. VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2014
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014
 8. IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2012
 9. III Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2010
 10. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2008
 11. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2010
 12. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2011
 13. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem "Jedna Lubelszczyzna - Trzy Kultury" - Chełm - 2010
 14. Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli i rodziców - Białystok - 2009
 15. Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Komańcza - 2009
 16. II Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2009
 17. Zjazd szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Mirczu - 2006
 18. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2012
 19. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2013
 20. I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2006
 21. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - Leżajsk - 2007
 22. I Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2008
 23. Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2009
 24. II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - 2011
 25. V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2013
 26. Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół prymasowskich w Stoczku Klasztornym - 2013