OGÓLNOPOLSKI KONKURS - Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia Patronem Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie - Hasło XVIII edycji: „Nasza Polska Niepodległa” - 2017/2018