Bank pomysłów

Działalność szkół i placówek oświatowych przed zbliżającą się beatyfikacją

Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego

Tutaj przejdź do listy pomysłów.

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak?...tysiącletnie dęby” - 2015/2016

Konkurs „Być jak?...tysiącletnie dęby” organizowany i realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaliczany jest  do konkursów tematycznych. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 odbywała się już szósta edycja konkursu. Organizatorzy konkursu chcieli zainteresować młodzież systematycznym poznawaniem wzoru wielkiego Polaka, nauczyciela i wychowawcy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zwracali uwagę na pogłębienie wiedzy o Jego życiu i działalności. Pozwalało to młodym ludziom poznawać jaki wpływ miała aktywność Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski. Prowokowano młodzież do samodzielnych przemyśleń.  Zadania testowe zmuszały młodych ludzi do wysiłku intelektualnego, bacznie obserwować otaczającą rzeczywistość, zaciekawiać. Pytania zawarte w arkuszach konkursowych oparte na tekstach źródłowych wymagały od uczestników umiejętności kluczowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia przyczynową – skutkowego, formułowania wniosków i korzystania z różnych  źródeł informacji. Dzięki lekturze  młodzież nie tylko pogłębiła swoją wiedzę merytoryczną o życiu i poglądach Prymasa Tysiąclecia, ale również miała okazję zapoznania  się z realiami życia  społecznego, kulturowego oraz wszelkich historycznych przemian jakie w czasie Jego posługi  zachodziły. 

Tegoroczny tytuł konkursu „Być jak?...tysiącletnie dęby” zwracał uwagę w jaki sposób Stefan Kardynał Wyszyński, w swojej posłudze duszpasterskiej czerpał z historycznych nurtów narodowych i patriotycznych. W swoim nauczaniu często odwołały się do wydarzeń i postaci historycznych. Szczególną wagę przywiązywał do ciągłości trwania dziejów narodowych, ich rozwoju oraz trwałej posługi dla czasów współczesnych. Konkurs mobilizował młodzież do przemyśleń nad wielkimi wydarzeniami w dziejach historii narodu polskiego jakim był Chrzest Polski. Zmuszał do refleksji nad wartościami, na które w sposób szczególny, w czasie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski zwrócił uwagę Prymas Wyszyński Konkurs, kolejną edycją, uzmysłowił młodym ludziom, że nauka Prymasa Tysiąclecia ma znaczenie ponadczasowe i nie straciła na swojej aktualności.

Tematem szóstej edycji konkursu zainteresowało się 25 gimnazjów. Do etapu drugiego (rejonowego) przeszło 66 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 49 gimnazjalistów. Tytuł laureata uzyskało 29 uczniów, a 20 uczniów zostało finalistami.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali  dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

Uroczyste zakończenie odbyło się dnia 13 kwietnia  2016r. w Galerii Porczyńskich  przy Placu Bankowym w Warszawie. Świętowaliśmy wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Galę zakończenia konkursu uświetnili znakomici goście Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Krystyna Mucha dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Norbert Szczepański Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Ksiądz Marek Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Zofia Rudzińska Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali dyplomy i zaświadczenia za udział w konkursie, a nagrody ufundowali Prezydent Rzeczypospolitej, Pallotyńska  Fundacja „Salvatti”, Fundacja „Czas to miłość” oraz Fundacja Heleny Pyz „Świt Życia”.