Nasza historia naszą dumą

Z Prymasem tysiąclecia u Królowej Polski w trzechsetlecie koronacji Cudownego Obrazu

 

Pod takim hasłem 17 maja 2017 r.  odbyła się po raz ósmy pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę do sanktuarium Królowej Polski, miejsca które nasz Patron szczególnie umiłował. 

Zgromadziliśmy się licznie przed obliczem naszej Matki. Przybyło około 500 uczestników z 24 szkół. 

Nasze spotkanie pod hasłem "Nasza dzisiejsza historia naszą dumą" rozpoczęło się zbiórką przed Domem Pamięci Prymasa, tu przedstawiciele przybyłych szkół złożyli fotografie uczestników i krótko przedstawili informacje o swojej placówce, co zostało uhonorowane w specjalnie założonej w tym dniu kronice.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się przed pomnik Prymasa i odmówiliśmy modlitwę o Jego rychłą beatyfikację, a uczniowie SP nr 3 w Leżajsku złożyli wiązankę i płonący znicz. Wszyscy pielgrzymi w należytym porządku udali się do auli o. Kordeckiego na spotkanie z o. Marcinem Ciechanowskim, który mówił zebranym o tym, jak ważna w życiu każdego chrześcijanina jest modlitwa. Kolejny prelegent, o. Tomasz Tlałka przybliżył nam inicjatywę "Selfie dla Maryi" i zachęcił do zrobienia sobie zdjęcia i przesłania go na stronę "Żywa Korona Maryi". To inicjatywa związana z trzechsetną rocznicą koronacji Częstochowskiego wizerunku, w której wszyscy uczestnicy pielgrzymki chętnie wzięli udział.

Po tych serdecznych spotkaniach rozpoczęła się druga część  pielgrzymki pod hasłem "Nasza wczorajsza historia naszą dumą". Ważnym momentem była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył o. Tomasz Tlałka. Wygłosił do zebranych bardzo poruszającą homilię, poświęcił też różańce, które każdy pielgrzym otrzymał jako pamiątkę i symbol jedności z Matką Bożą. Czytanie w czasie mszy przygotowała szkoła z Manasterza, modlitwę wiernych Szkoła z Woli Zarczyckiej, dary ofiarne składali uczniowie z Chełma, a oprawę muzyczną przygotowała szkoła z Głogowa Małopolskiego.

Po Mszy Świętej  przeszliśmy do Kaplicy Matki Bożej, gdzie odmówiliśmy Akt zawierzenia Matce Bożej, a po tym nastąpiło oficjalne zamknięcie pielgrzymki.