SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA PIELGRZYMKĘ SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

NA JASNĄ GÓRĘ

22 maja 2024 roku

(Termin pielgrzymki przesunięty o tydzień później w związku z egzaminami ośmioklasistów.)

W tym roku obchodzimy mały jubileusz – jest to nasza XV pielgrzymka! A do tego odbywa się w roku wielkiego jubileuszu – 100-lecia święceń kapłańskich i Mszy św. prymicyjnej sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze przez Patrona naszych szkół, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Powierzając nasze życie Jezusowi przez ręce Jego Matki Maryi z pomocą Prymasa Tysiąclecia chcemy szukać autorytetów, odkrywać nasze pasje i powołania: życiowe, zawodowe, wybierać prawdziwe wartości, które kształtują nasze charaktery i budują nas wewnętrznie, duchowo.

Naszej modlitwie będzie przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckiej. W programie jak zwykle poza wspólną modlitwą ciekawe spotkania, świadectwa, możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych szkół o tym samym imieniu, wymiana doświadczeń między szkołami. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pielgrzymki udostępnimy w najbliższym czasie.

Zapraszamy!

Przybyliśmy tu 18 maja, aby za wzorem prymasa po raz 13 pokłonić się Jasnogórskiej Pani, podziękować za dar beatyfikacji patrona naszych szkół. 

Jak co roku spotkaliśmy się przy pomniku błogosławionego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie w asyście pocztów sztandarowych złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. Następnie udaliśmy się do sali Jana Pawła II na spotkanie z ks. dr Andrzejem Gałką - postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. prymasa, który wzbogacił naszą wiedzę o patronie, ukazując jego heroiczne cechy. Mieliśmy również  możliwość spotkania z s. Nullą Lucyną Garlińską ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, cudownie uzdrowioną za przyczyną bł. prymasa. Siostra Nulla wskazywała, abyśmy za przykładem naszego patrona nie lękali się wybierać tego, co prawdziwe, choć trudne, byśmy szli pod prąd życiowym konformizmom. Abyśmy byli jak orły ponad tym co teraz, co dziś, co łatwe, co przeciętne i abyśmy wznosili serca do Boga i do Maryi. 

Następnie udaliśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na mszę św., której przewodniczył bp Andrzej Przybylski. W homilii wskazał na hasło pielgrzymki „będziesz miłował” i podkreślił, że to jest „ta esencja świętości” bł. Prymasa Wyszyńskiego, bo „Miłość jest imieniem Jezusa”. Zwrócił również uwagę na to, by nie kopiować świętych, ale z ich życia „wycisnąć esencję, jak sok z owocu, w którym skondensowany jest jego smak”. Oprawę muzyczną przygotowała szkoła z Siedlina, dary ofiarne szkoła z Głogowa Małopolskiego, a modlitwę wiernych szkoła z Manasterza.                                                                                                         

Po mszy św. udaliśmy się do ogrodu  Domu Pamięci kardynała Wyszyńskiego na wspólnotową majówkę, gdzie mogliśmy podzielić się radością z faktu, że patron naszych szkół dołączył do grona błogosławionych. Na pielgrzymów czekał smaczny poczęstunek i atrakcyjne upominki, które zawdzięczamy przychylności IPN z Warszawy.Za ten dar serca serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, a w szczególności do mieszkanek Domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Częstochowie.

 Msza Św - Pielgrzymka szkół im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - youtube
2022-05-18 „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ” – PIELGRZYMKA SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO - Biuro Prasowe Jasnej Góry
 2022-05-18 - „Będziesz miłował” – pielgrzymka szkół noszących imię bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - Biuro Prasowe Jasnej Góry


 LINK  Relacja z pielgrzymki - bp. Andrzej Przybylski - mp3 291 kB
 LINK  Relacja z pielgrzymki - Iwona Czarcińska - mp3 414 kB
 LINK  Relacja z pielgrzymki - s. Nulla - mp3 373 kB
 LINK  Relacja z pielgrzymki - Ewa Kowończyk, dyrektor szkoły - mp3 1 MB
 LINK  Relacja z pielgrzymki - Iwona Sibiga - mp3 594 kB
 LINK  Relacja z pielgrzymki - uczniowie - mp3 1,3 MB

Pod takim hasłem w sobotę 11 grudnia 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowo- wychowawcza. Organizatorem konferencji był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Podkarpacki Kurator Oświaty, Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw rodzin, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego, a także Podkarpacka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Konferencję rozpoczął ks. dr Marek Winiarski, dyrektor wydziału katechetycznego Diecezji Rzeszowskiej,  zauważył, że „obaj kapłani odkryli wartość dialogu z drugim człowiekiem i światem".

Następnie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. W  swojej homilii podkreślił wyjątkowość  przyjaźni obydwu kapłanów oraz aktualność ich nauczania.

Po mszy św.  głos zabierali: dr Rafał Czupryk, pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw rodzin, dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Nina Kitlińska, przewodnicząca Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Elżbieta Dmitrowska Kaduk, prezes Stowarzyszeni Przyjaciół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kolejnym etapem konferencji było obejrzenie filmu “Papież i Prymas – wychowawcy młodych”.

„Słowa, które jednoczą – św. Jan Paweł II i bł. Kard. Stefan Wyszyński wzorem dialogu i przyjaźni”, to kolejny punkt konferencji w, którym głos zabrała Iwona Czarcińska, wiceprezes naszego Stowarzyszenia, świadek życia Prymasa Tysiąclecia i przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Powiedziała: "mimo, iż Wyszyńskiego i Wojtyłę różniło całe pokolenie, wykształcenie, różnica charakterów, a także zainteresowania i spojrzenie na świat, to jednak więź, która ich łączyła, była prawdziwą przyjaźnią. Podkreśliła również, jak istotne w ich relacji było słowo „dziękuję” oraz wszystko co z tym słowem się wiąże. Zacytowała  także jedne z ostatnich słów Prymasa Wyszyńskiego, odnoszące się do Papieża: „ja mogę odejść, on musi żyć”. 

Kolejny referat pt. „Ważność słowa w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego” wygłosił prof. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego.  W swoim wystąpieniu podkreślił umiejętność głoszenia słowa przez obydwu kapłanów. Charakteryzując życie, posługę, misję i powołanie bł. kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II stwierdził, że “Św. Jan Paweł II był mistrzem słowa, tworzył swoje teksty według najlepszych norm retorycznych", Wyszyński zaś, podkreślał, jak głoszone słowo jest ważne dla narodu.

Następnie odbyła się debata ph. „Rozmawiaj z każdym językiem miłości – ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.

W konferencji, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, uczestniczyło ok. 250 osób.
Patronat honorowy nad konferencją objął bp rzeszowski Jan Wątroba, Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl marszałek województwa podkarpackiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Katolickie Radio VIA i Radio Fara.

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Będziesz miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim”.

Zachęcamy do udziału w przygotowanym przez nas konkursie, by upowszechniać wiedzę o osobie, życiu i działalności Stefana Wyszyńskiego oraz kształtować postawy i promować wartości, którym był wierny Prymas Tysiąclecia.

pobierz załącznik

Długo wyczekiwana beatyfikacja  kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Beatyfikacji dostąpiła również matka Elżbieta Róża Czacka, a wspólna msza była ukłonem wobec ich wcześniejszej współpracy.

Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski, w tym m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Pojawiło się także 45 biskupów z zagranicy.

Liturgii przewodniczył papieski delegat prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, którywygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną, a jej polskie tłumaczenie odczytał wiernym bp Michał Janocha.

Po tych słowach odsłonięte zostały portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii, a do ołtarza przyniesione zostały procesyjnie relikwie nowych błogosławionych.

W tym czasie wierni śpiewali  hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo - Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego - oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu siostry Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Podczas eucharystii wykorzystane zostały paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia: pozłacany pastorał i kielich mszalny używany tylko podczas wielkich uroczystości.

W uroczystości beatyfikacyjnej wzięli również udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Byli obecni również goście z zagranicy oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych i wojska.

mszy beatyfikacyjnej uczestniczyło około 7 tys. wiernych, wśród których znaleźli się członkowie naszego stowarzyszenia. Przybyli przedstawiciele szkół z Głogowa Małopolskiego, Chełma, Leżajska, Manasterza, Białegostoku,Tokarni, Czerwiennego, Czyżewa, Siedlina, Opatowa, Biłgoraja i Wąwolnicy oraz zarząd Elżbieta Dmitrowska Kaduk, Emilia Błaszak, Marta Wójcik, a także Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch. 

Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, a uczestnicy nierzadko ocierali łzy wzruszenia. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar beatyfikacji patrona naszych szkół oraz możliwość uczestniczenia w tej tak ważnej dla nas uroczystości.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres do korespondencji:

Instytut

Prymasa Wyszyńskiego

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Numer telefonu:

228316151 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie

@gmail.com 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560