"Rok 2021 jest szczególnym czasem przywoływania pamięci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, ponieważ jest to czas, w którym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. W tym też roku, 12 września, patron naszej szkoły został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony 

Rok Prymasa Tysiąclecia zaowocował w naszej szkole konkretnym programem upamiętniającym błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Podejmowane działania służyły pogłębieniu wiedzy o życiu i dziedzictwie Prymasa Wyszyńskiego oraz przypominały o wartościach, które ukazywał nam ksiądz Prymas. W tym celu zorganizowaliśmy również Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Czasach i Osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w którym wzięło  udział 27 szkół z całej Polski. Nagrodzonych zostało 67 uczniów.           

Od roku oczekiwaliśmy tego pięknego dnia, kiedy to Patron naszej szkoły zostanie oficjalnie  i  uroczyście wyniesiony na ołtarze. Przez wiele lat,  codziennie, modliliśmy się we wspólnocie  szkolnej o wyniesienie Prymasa na ołtarze. W kościele parafialnym na Bachledówce, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, organizowaliśmy modlitewne  czuwanie w intencji jego beatyfikacji.Dzięki Opatrzności Bożej doczekaliśmy tego wydarzenia i wspólnie z siedmioma  tysiącami  wiernych oraz przedstawicielami najwyższych władz państwowych uczestniczyliśmy w uroczystościach beatyfikacyjnych. 

O godz. 10. 30 odbyło  się przygotowanie duchowe, a o godz. 12.00 rozpoczęła się  Msza Święta z obrzędem beatyfikacji pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro. Eucharystię koncelebrowało 600 księży ( wśród celebransów był też o. Jerzy Kielech – proboszcz naszej parafii), 80 biskupów z Polski i 45 biskupów z zagranicy.  W czasie liturgii papieski delegat kard. Marcello Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną, a jej polskie tłumaczenie odczytał wiernym bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Następnie odsłonięte zostały  portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii, a do ołtarza przyniesione zostały procesyjnie relikwie kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

Podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej Kardynała Stefana Wyszyńskiego używany był pozłacany pastorał i wyjątkowy kielich mszalny. Jego fundatorem jest kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski pragnął uczcić pamięć powstańców Warszawy w czasach, gdy jeszcze ten temat w historii Polski przez wiele lat był przemilczany. Po wyjściu z autobusu mieliśmy osobisty zaszczyt poznać panią mgr sztuki Teresę Duczkowską, która go zaprojektowała  i własnoręcznie wykonała. Kielich ten używany jest  tylko podczas wielkich uroczystości.Z woli księdza Prymasa Wyszyńskiego, Ojciec Święty Jan Paweł II używał go podczas Mszy świętej w Warszawie na pl. J. Piłsudskiego 2 czerwca 1979 roku, gdy padły pamiętne słowa:„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.W następnych latach, używano go podczas wszystkich papieskich pielgrzymek do Polski,  w czasie Mszy świętej pogrzebowej Prymasa Tysiąclecia na pl. Piłsudskiego oraz  z okazji 50-tej i 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego podczas uroczystej Mszy świętej odprawianej przez księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. 

Dla naszej 57 osobowej delegacji szkoły i parafii uzyskaliśmy tylko 22 bilety wejściowa. Na plac przed Świątynią Opatrzności Bożej udali się nasi parafianie z o. Proboszczem  i panią dyrektor szkoły.  Pozostała część parafian i delegacja szkoły z pocztami sztandarowymi udała się do Choszczówki, aby tam przeżywać ten uroczysty i jakże ważny dla nas moment. Choszczówka to ponadhektarowa posiadłość otoczona lasami. Została zakupiona dla kardynała Wyszyńskiego w 1969 r. Chodziło o stworzenie Prymasowi azylu, w którym mógłby w ciszy i skupieniu pracować i odpoczywać. Choszczówka to również ważne miejsce dla wspólnoty życia konsekrowanego - Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, znanego wcześniej jako Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła założony przez Prymasa i Marię Okońską. Sam Prymas mówił o tym miejscu w następujący sposób: „To miejsce jest dla mnie zbiornikiem nowych sił Miłości”.W Choszczówce kardynał Wyszyński upodobał sobie spacery po ogrodzie i lesie. Spotykał się również z sąsiadami. „Choć przyjeżdżał tu na modlitwę i odpoczynek, ale był też człowiekiem pracy, jak miał do napisania jakiś ważny list pasterski, to szedł do kaplicy, modlił się, szedł na spacer, wracał, siadał do biurka i napisał już cały list" – opowiada pani Michalina Jankowska-dyrektor Instytutu. Obecnie celem istnienia i działania Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość beatyfikacyjna rozpoczęła się w tym miejscu od wspólnego śpiewu, od uwielbienia Boga i Maryi za osobę Prymasa Wyszyńskiego. Nasz zespół góralski, składający się z nauczycieli i uczniów, zaśpiewał pieśni upamiętniające wizytę kardynała Wyszyńskiego na Bachledówce. Pani Bernadeta Zarycka przedstawiła również panią Marię Łacek, mieszkankę Czerwiennego, którą Prymas Wyszyński trzymał na rękach, kiedy była małym dzieckiem. Pani Maria podzieliła się swoim świadectwem i pokazała zdjęcia świadczące o spotkaniu z kardynałem Wyszyńskim na Bachledówce. Następnie wszyscy obejrzeliśmy film prezentujący Ośrodek Jasnogórskiej Matki Kościoła Choszczówka pod tytułem Zbiornik nowych sił Miłości poświęcony osobie Prymasa Wyszyńskiego. O godzinie 12.00 rozpoczęła się transmisja uroczystości beatyfikacyjnych, którą oglądaliśmy na telebimie ustawionym na polanie, w samym środku lasu otaczającym Instytut. Podczas transmisji obecne były poczty sztandarowe szkoły podstawowej i przedszkola, będące wyrazem naszej wdzięczności za beatyfikację Patrona szkoły. Wszyscy oglądali transmisję w skupieniu. Po zakończonej transmisji uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego, którą odprawił ksiądz Stanisław Gancarek. Na koniec tych uroczystości wszyscy zgromadzeni odtańczyli poloneza, którego prowadzili wodzireje ubrani w narodowe stroje szlacheckie.Mieszkańcy Choszczówki przygotowali dla nas smaczny posiłek. Mieliśmy również okazję zobaczyć miejsca, w których pracował i odpoczywał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński: jego pokój, który wygląda tak, jakby z niego przed chwila wyszedł, prywatą kaplicę, w której zawierzał wszystkie sprawy Maryi. Modliliśmy się również w kaplicy znajdującej się obok budynku Instytutu. Po tych miejscach oprowadziła nas pani Iwona Czarcińska pracująca w Instytucie Prymasowskim w Choszczówce.

Wyjazd do Warszawy i udział w uroczystościach beatyfikacyjnych był dla wszystkich wielkim przeżyciem. Długo czekaliśmy na to, aby Patron naszej szkoły kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym. W codziennej szkolnej modlitwie dziękujemy Bogu i Maryi za ten wyjątkowy dar, za to, że mamy Wielkiego Orędownika w niebie i możemy powierzać Mu wszystkie  szkolne sprawy. Wierzymy, że każdego dnia czuwa nad naszą szkolną wspólnotą."

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres do korespondencji:

Instytut

Prymasa Wyszyńskiego

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Numer telefonu:

228316151 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie

@gmail.com 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560