28 maja 2011r. w Warszawie spotkali się uczniowie ze szkół noszących imię ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Okazją była 30 rocznica śmierci wielkiego Polaka. Ponad 1500 dziewcząt i chłopców z 80 szkół z całej Polski pragnęło uczcić pamięć swojego Patrona. Był to już II Ogólnopolski Zlot Szkół noszących imię Kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejscem spotkania stał się Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zlot został zorganizowany przez Instytut Prymasowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hasłem spotkania stały się słowa Prymasa skierowane do młodzieży 45 lat temu. "Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość Ojczyzny". 

Zlot otworzyła Jej Magnificencja Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pani Profesor Dorota Kielak. Interesujący wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Andrzej Gałka, który osobiście znał Prymasa i podzielił się swymi odczuciami. Niesamowite wrażenie wywarł na wszystkich film Pawła Wolana pt. "Świadectwo", w którym o świętości i niezwykłości Kardynała świadczyli ludzie, którzy spotkali go na swojej drodze życia.

Pan Paweł Kowal - poseł do Parlamentu Europejskiego udzielał odpowiedzi na pytanie "Czy można być orłem szybującym w przyszłość Ojczyzny?" Drugim gościem panelu dyskusyjnego był pan Olgierd Łukaszewicz, który swoje wystąpienie nagrał, gdyż niestety nie mógł wziął osobistego udziału w zlocie. Słowa "Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość ojczyzny" interpretowała również młodzież  wykonując wspaniałe strony internetowe o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Na konkurs nadesłano 32 projekty z 15 szkół. Ciężka praca została nagrodzona wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez posła do Parlamentu Europejskiego - Pawła Kowala, 4-dniową wycieczką o do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz  cennymi nagrodami rzeczowymi. Biorąc pod pod uwagę: stronę merytoryczną, wygląd graficzny, nawigację, strukturę i funkcjonalność jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce      Szymon Pajka, Tomasz Pajka - Gimnazjum w Tokarnii
II miejsce     Dominika Kasiak, Kinga Mroczka - Zespół Szkół w Głogowie Młp.
III miejsce    Aleksander Bartnicki, Wojciech Abucewicz - Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach

W zadumę wprowadziły warsztaty prowadzone przez księdza prof. UKSW Macieja Bała, Prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Studenci, doktoranci i sam profesor pokazali spektakl filozoficzny "Zło na ławie oskarżonych". Zajęcia te dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych. Po dyskusji na pewno niejeden uczestnik łatwiej będzie potrafił odróżnić zło i postępować godnie.

Podsumowaniem II Zlotu Szkół była wspólna modlitwa podczas mszy świętej o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w campusie UKSW. Mszę św. celebrował ks. biskup Piotr Jarecki. Po mszy świętej większość szkół udała się na Krakowskie Przedmieście, gdzie pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego złożyła kwiaty, nie zapomniała również o modlitwie w intencji beatyfikacji.

Żal było odjeżdżać z Warszawy, rozstawać się koleżankami i kolegami ze szkół prymasowskich, opuszczać bardzo gościnne mury UKSW.

Zlot jeszcze bardziej uzmysłowił uczestnikom jakiego wspaniałego mają Patrona, jak bardzo należy się starać aby go nie zawieść, bo taki Patron zobowiązuje.  "Musimy mieć w sobie coś z orłów!- serce orle i wzrok orli ku przyszłości".

 

 

listList Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

zlot001List Prorektora UKSW ks. prof. dr hab. Jana Przybyłowskiego

zlot002List Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Józefa Kowalczyka

skanList Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika