W poniedziałek 26 września 2011 r. 25 szkól noszących imię ks. kardynała, Stefana Wyszyńskiego spotkało się w Komańczy.

„W dłonie Maryi złóżmy swój los” - to hasło tegorocznego spotkania, które rozpoczęło się od pięknego występu Zespołu Pieni i Tańca „Racławice” z Katolickiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Zebrani podziwiali tradycyjne tańce polskie, słuchali patriotycznych pieśni oraz oglądali inscenizacje „Echo z wrzosowej polany" oraz ,,Z krakowskiego rynku”. Po występie wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ks. Mariusza Leszczyńskiego, dziękując za osobę i przykład życia ks.. kard. Stefana Wyszyńskiego prosząc o jego beatyfikację. Warto zaznaczyć, Msza Święta zakończyła się bardzo miłym akcentem, otóż biskup pochwalił się swoim talentem artystycznym, grając na harmonijce. Taki gest świadczy o jego otwartości i chęci współpracy z młodzieżą.