W dniach od 22 do 24 kwietnia 2016 roku odbył się zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich z  całej Polski pod hasłem:

„Ks. Stefan Wyszyński   Biskup Lubelski – świadek wiary  na Kresach Wschodnich”.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Leżajsku  

Samorządowy Zespół Szkół w  Mirczu

Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Mirczu

Honorowy Patronat: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty  

Główni Sponsorzy:

Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski,

Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze,

Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów,

Tomasz Zając – Burmistrz Hrubieszowa.

 

Celem Konferencji było:

1) zacieśnienie więzi i ustalenie dalszych form współpracy  pomiędzy szkołami noszącymi imię Prymasa Tysiąclecia,

2) kultywowanie tradycji związanej z osobą ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

3) poznawanie miejsc związanych z  pobytem i  działalnością Patrona Szkół,

4) wdrażanie zdobytej wiedzy do programów wychowawczych szkół.  

 

UCZESTNICY KONFERENCJI  

ZAPROSZENI GOŚCIE:

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,

Ryszard Golec – Lubelski Wicekurator Oświaty,

Jan Lelonek- Kierownik Oddziału Zamiejscowego w  Zamościu KO,

Elżbieta Dmitrowska-Kaduk - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Leżajsku,

Iwona Czarcińska – Instytut Prymasowski w  Warszawie,

Jadwiga Mazur – Prezes Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w  Zamościu,

Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze,

Dr hab. Jacek Wołoszyn - Wykładowca IPN w  Lublinie,

Bartłomiej Bartecki – dyrektor Muzeum im. St. Staszica w  Hrubieszowie,

Gerard Pisiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w  Hrubieszowie,

Anna Świstowska – Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów,

Ryszard Wieczorek – Przewodniczący Rady Gminy Mircze,

kpt. SG Dariusz Pedo – Komendant Placówki Straży Granicznej w  Kryłowie,

Jacek Fuchs –   GOK w  Hrubieszowie,

Marianna Sobczuk – Dyrektor GOK w  Mirczu,

Urszula Łukaszczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców SZS w  Mirczu,

Anna Burdzań – Przewodnicząca KGW z  Mircza wraz z  członkiniami,

Duchowieństwo: ks. Wiesław Oleszek, ks. Wiktoryn Jacek Krysa, ks. Marek Giergiel, ks. Tomasz Giergiel,  ks. Stefan Kuk, ks. Tomasz Bazan, ks. Daniel Pachla, ks. Leszek Pankowski, ks. Rudolf Karaś, ks. Paweł Czerwonka, ks. Jan Kot.

Przedstawiciele 21 Szkół Prymasowskich z:

- woj. wielkopolskiego: z  Trzcinicy, Wólki Czepowej,   Opatowa i Siedlikowa, woj. opolskiego: z  Prudnika, woj. mazowieckiego; z Warszawy i  Zielonki, woj. podkarpackiego: z  Leżajska i  Przeworska, woj. małopolskiego: z Kasiny Wielkiej, Stadnik i  Grudka nad Dunajcem, woj. lubelskiego: Lublina, Wilczopola-Kolonii, Chełma, Babic, Różańca Drugiego, Konopnicy, Telatyna, Strzyżowa i Mircza - nauczyciele i  emeryci.

Media:

Telewizja Lublin,   portal-LUBIEHRUBIE- Marta Szpinda

Najważniejsze punkty konferencji:

Piątek 22.04.2016 r.:

  - wykład dr hab. Jacka Wołoszyna z Instytutu Pamięci Narodowej na temat polityki wyznaniowej władz PRL oraz prezentacja teki edukacyjnej o  Stefanie Wyszyńskim,

  - zwiedzanie Mircza, Masłomęcza i  Hrubieszowa,

  - projekcja filmu „Uwięziony Prymas” nakręconego przez MKT„Kameleon” Gimnazjum w  Mirczu z  2001 r.,

  - Droga Światła na Placu Jana Pawła II przy kościele parafialnym w Mirczu z  udziałem harcerzy oraz   scholii „małej i  dużej”.

  Sobota 23.04.2016 r.:

  - zwiedzanie Tyszowiec, Tomaszowa, Krasnobrodu (Msza Św. w Sanktuarium), Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Zamościa, Stanisławki i  Kryłowa,

  - uroczysta kolacja przy muzyce Zespołu Arabeska z  Mircza.

  Niedziela 24.04.2016 r.:

  - Msza Św. w  kościele w  Mirczu, występ koła teatralnego „Kameleon”,

-   zakończenie konferencji.

Wszystkie miejsca, które znalazły się w  planie wycieczki są związane z  pobytem księdza, Biskupa Lubelskiego, Prymasa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Uczestnicy konferencji spotkali się z osobami, które poznały ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i podzieliły się wspomnieniami z obecności Biskupa Lubelskiego na ich terenie. Konferencja przebiegała w  bardzo miłej i życzliwej atmosferze. Przez cały czas na twarzach uczestników konferencji widać było radość, życzliwość i zadowolenie. W  ostatnim dniu pojawiły się łzy rozstania, które świadczą o silnej więzi  Rodziny Szkół Prymasowskich.

 

To były piękne niezapomniane chwile.  Dziękujemy!

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Leżajsku  

 i Samorządowy Zespół Szkół w  Mirczu

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału z  Konferencji zmontowanego przez TVP Lublin:

http://lublin.tvp.pl/25012602/laczy-ich-patron-ogolnopolska-konferencja-szkol-prymasowskich

 

oraz do obejrzenia zdjęć z Konferencji:

https://picasaweb.google.com/LubieHrubie/6277220674878440385

http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2102

http://gimmircze.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/181148/ogolnopolska_konferencja_szkol_prymasowskich_czesc_1