UWAGA! KOLEJNA EDYCJA KONKURSU PRYMASA TYSIĄCLECIA - 2014/2015

„Być jak…? sumienie prawe” 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

pobierz załączniki

Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2014/2015

Co roku tradycyjnie 25 września 2014 r. na wzgórzu wokół domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy spotkały się szkoły mające za swojego patrona Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wśród 16 szkół była także nasza SPnr3, którą reprezentowali uczniowie klas IV pod opieką wychowawczyń: pani Elżbiety Wirskiej- Więcław i pani Barbary Koszmider oraz katechety ojca Klaudiusza.

Każdą ze szkół witała  siostra Alberta Skalimowska, po czym nastąpiło uroczyste wprowadzenie pocztów sztandarowych poszczególnych szkół. Liturgii Eucharystycznej koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów  przewodniczył Ks. Stanisław Jamrozek – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. W czasie Mszy świętej modliliśmy się o Beatyfikację Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W skierowanym do młodzieży Słowie Bożym Ksiądz Biskup, nawiązując do słów Prymasa Tysiąclecia, przypomniał o ewangelicznych codziennych postawach.
Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani drożdżówkami i gorącą herbatą.   

Nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci Prymasa w Komańczy, a piękna, słoneczna pogoda zachęciła nas do przejścia dróżkami do Kapliczki Matki Boskiej Leśnej, o której ciekawie opowiedział dzieciom o. Klaudiusz. Cieszymy się, że nasi uczniowie mogą bliżej poznać Wielkiego Patrona, który jest dla nich wzorem wierności Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

( B.Koszmider  )

Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 2014/2015

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  zorganizowało w dniu 23 września 2014 r. Ogólnopolską  Konferencję Uczniów i Nauczycieli, której celem było uczczenie Powstania. Spotkanie swoim patronatem objęli: Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz i prezydent miasta stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz – Waltz, a pomoc swoją zadeklarowali:  Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego - Jan Ołdakowski, Naczelnik ZHP – hm.Malgorzata Sinica, Związek Powstańców Warszawskich, Biuro Promocji Poczty Polskiej.  W konferencji wzięło udział 420 uczestników z różnych szkół w Polsce. Łączyło ich jedno – wszystkie noszą imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak wiadomo Kardynał Wyszyński był mocno związany z Powstaniem. Był kapelanem powstańczym okręgu Warszawa- Kampinos, szpitala wojskowego w Laskach. Pod pseudonimem „Radwan 3” towarzyszył powstańcom w najtrudniejszych chwilach. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze Św. Jana na warszawskiej Starówce. Wszystkie szkoły przybyły z pocztami sztandarowymi. Oprawę muzyczną na najwyższym poziomie zapewnił  chór „Emaus” połączony z chórem Państwowej Szkoły Muzycznej z Leżajska. W czasie Mszy  Św. delegacja uczniów Zespołu Szkół w Chełmie złożyła wiązankę kwiatów przy sarkofagu Kardynała Wyszyńskiego. Młodzież z Zespołu Szkół w Mirczu przyniosła do ołtarza dary ofiarne. Po zakończonej mszy wszyscy  udali się do Katedry Polowej. W tamtejszej sali konferencyjnej spotkanie otworzyła oficjalnie Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, prezes Stowarzyszenia Szkół Prymasowskich, która powitała wszystkie przybyłe szkoły, a szczególnie zaproszonych gości: Martę Wójcik – Dyrektora Instytutu Prymasowskiego,  o.Joachima Ciupę – Kustosza Bazyliki o.Bernardynów w Leżajsku oraz Zarząd Stowarzyszenia . Przywitała również i zapowiedziała wystąpienie gościa specjalnego . To uczestnik Powstania – ppułk.Edmund Baranowski, ps.”Jur”, który podzielił się swoimi wspomnieniami, a potem odpowiadał na pytania zaciekawionych uczniów. Po swoim wystąpieniu otrzymał od wszystkich wielkie brawa i gromkie „100 lat”. Delegacja z Zespołu Szkół w Mirczu w imieniu wszystkich uczestników wręczyła Panu Baranowskiemu kwiaty wraz z serdecznymi podziękowaniami za żywą i interesującą lekcję historii. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku – Mikołaj Kycia zaśpiewał wzruszającą piosenkę „Mały Jaś z AK”. Kolejnym punktem programu była projekcja filmu „Miasto ruin”, po czym uczestnicy Konferencji otrzymali od organizatorów okolicznościowe upominki. Były to albumy, foldery  i znaczki ufundowane przez Pocztę Polską, kubki, torby i pendrivy z Kancelarii Prezydenta RP oraz przypinki z symbolem Polski Walczącej od Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszyscy opuścili Kurię Polową obdarowani prezentami i udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie czekali na nich przewodnicy oraz słodki poczęstunek. Podzieleni na grupy zwiedzili Muzeum,  posilili się drożdżówkami, herbatą i słodkościami przygotowanymi przez Muzeum i piekarnię z Leżajska. Gorąca herbata chyba wszystkim dobrze zrobiła, bo pogoda nas nie rozpieszczała.

Ostatnim punktem programu była wizyta uczestników Konferencji na Powązkach. Tam czekali na nas wolontariusze z ZHP, którzy wcielili się w role przewodników. Przy pomniku Gloria Victis oddaliśmy hołd poległym powstańcom: uczniowie z Zespołu Szkół w Chełmie oraz Gimnazjum w Zawadzie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.  Konrad Sarzyński z leżajskiej Szkoły Muzycznej odegrał na trąbce „Ciszę”.  Wszyscy wysłuchali też opowieści  harcerzy o znanych powstańcach i razem z nimi odwiedzili groby: „Rudego, „Alka”, „Zośki”, K.K. Baczyńskiego i wielu innych. Był to wyjątkowy moment zadumy i refleksji nad naszą historią.  Spotkanie dobiegało końca. Gdy rozjeżdżaliśmy się do swoich miejscowości,  na niebie ukazała się tęcza i było to piękne zwieńczenie  naszej Konferencji.

Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wspólnie przeżytą lekcję patriotyzmu.

Zapraszamy wszystkie szkoły prymasowskie na nasze wspólne spotkania.

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak?...Miłość na co dzień” - 2013/2014

Konkurs „Być jak?...Miłość na co dzień” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaliczany jest do konkursów tematycznych. W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 odbywała się już czwarta edycja konkursu. Organizatorzy konkursu chcieli zainteresować młodzież systematycznym poznawaniem osoby i dzieła wielkiego Polaka, nauczyciela i wychowawcy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Młodzież, przystępująca do konkursu, pogłębiała wiedzę na temat życia i działalności Kardynała Wyszyńskiego oraz wpływu jego aktywności na współczesne dzieje Polski. Prowokowano młodzież do samodzielnych przemyśleń, analiz,  bacznej obserwacji rzeczywistości.  Krzyżówki, schematy, zdjęcia zmuszały młodych ludzi do wysiłku intelektualnego. Pytania zawarte w arkuszach konkursowych oparte na tekstach źródłowych wymagały od uczestników umiejętności kluczowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia przyczynowo – skutkowego, formułowania wniosków i korzystania z różnych  źródeł informacji. Dzięki lekturze  młodzież nie tylko pogłębiła swoją wiedzę merytoryczną o życiu i poglądach Prymasa Tysiąclecia, ale również miała okazję zapoznania  się z realiami życia  społecznego, kulturowego oraz historycznych przemian jakie w czasie Jego posługi kapłanskiej zachodziły.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

W etapie rejonowym tej edycji konkursu wzięło udział  83 uczniów z 37 gimnazjów, a 62 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Tytuł laureata uzyskało 45 uczniów, a tytuł finalistów 15. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 27 kwietnia  2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Świętowaliśmy wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Galę zakończenia konkursu uświetnili znakomici goście; Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Emilia Błaszak Wicedyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Marta Wójcik Dyrektor Instytutu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Norbert Szczepański Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Ksiądz Marek Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Iwona Czarcińska Wiceprezes Stowarzyszenia, Jolanta Milczuk Walczewska i Zofia Rudzińska Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali zaświadczenia, dyplomy i nagrody, które ufundowali Prezydent Rzeczypospolitej, Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo Pallotynów „Apostolicum” oraz Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo”. Uroczystość uświetnił chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014

pobierz załącznik

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numery telefonu:

17 240 24 91 lub 17 240 24 90

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560