Zlot Szkół Prymasowskich w Komańczy - 2015

23 września 2015 r. Siostry Nazaretanki z Komańczy gościły delegacje ze szkól noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 60 rocznica przybycia ks. prymasa do komanieckiego klasztoru. Z tej też okazji na placu przed domem zebrało się ok. 800 osób reprezentujących 19 szkół. Uroczystości rozpoczęła młodzież z gimnazjum w Zagórzu, która  zaprezentowała wyróżnione w konkursach literackich eseje poświęcone pamięci Prymasa Wyszyńskiego. Następnie uczniowie z Dydni przedstawili program słowno- muzyczny zatytułowany „ Idzie nowych ludzi plemię”.

Druga część spotkania rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem pocztów sztandarwych i złożeniem kwiatów przez delegację ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed pomnikiem Prymasa. Następnie rozpoczęła się Msza Święta sprawowana z prośbą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
której przewodniczył ksiądz arcybisku Józef Michalik.W wygłoszonej homilii ks. biskup zwrócił uwagę na heroizm jakim wykazał się Prymas Wyszyński podczas internowania. 

Czytanie, modlitwę wiernych oraz dary ofiarne, przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, a  chór szkolny z tej szkoły pod przewodnictwem p. Pawła Palucha zapewnił piękną oprawę muzyczną.  

Na zakończenie uroczystości Siostra Bożena Gosztyła podziękowała zebranym za przybycie i uczestnictwo w uroczystościach. Zachęciła również obecnych do pielęgnowania wartości, którym nasz wspaniały Patron dochował wierności, mimo cierpień i trudów, jakie przyszło mu znosić.

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy poczęstowali się pysznymi drożdżówkami i herbatą.

Gośćmi tegorocznych uroczystości, oprócz młodzieży i jej opiekunów, byli: siostra Elena Wróbel -  siostra Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek, kapłani, władze regionu z p. Stanisławem Bielawką – wójtem gminy Komańcza na czele oraz gość honorowy ks. arcybiskup Józef Michalik.

Konkurs Prymasa Tysiąclecia 2015-2016

Konkurs Prymasa Tysiąclecia

„Być jak …? Tysiącletnie dęby”

dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

 

pobierz załącziki

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 2014/2015

„Idę z Wami łowić ryby Boże”

 

To hasło zgromadziło 13 maja na Jasnej Górze ok. 700 uczestników reprezentujących 26 szkół z całej Polski. 

Pielgrzymka rozpoczęła się przy pomniku naszego Patrona. Tu, w asyście pocztów sztandarowych i dźwiękach werbla złożyliśmy kwiaty i modliliśmy się o beatyfikację Księdza Prymasa. Uczestników pielgrzymki w imieniu organizatorów przywitała pani Iwona Czarcińska wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Głównym punktem pielgrzymki była  odprawiona w Kaplicy Cudownego Obrazu uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Oprawę liturgiczną zapewniły szkoły: czytanie – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku,  modlitwę wiernych – Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7, dary ofiarne – Szkoła Podstawowa w Manasterzu. Oprawę muzyczną przygotował chór „Emaus” z bazyliki oo. Bernardynów z Leżajska  połączony z chórem Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku. 

Ważnym punktem pielgrzymki były spotkania w sali o. Kordeckiego poświęcone poszukiwaniom  historycznych śladów obecności Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego Patrona i Jego związków z osobami konsekrowanymi, co związane było z Rokiem Życia Konsekrowanego. Z uczestnikami pielgrzymki spotkali się: o. Faustyn, franciszkanin z Prudnika, gdzie więziony był ks. Prymas; s. Lidia, franciszkanka z Lasek, gdzie nasz patron ukrywał się w czasie wojny i posługiwał w zakładzie dla niewidomych oraz doktor Helena Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego pracująca w Indiach w ośrodku Jeevodaya  dla dzieci z rodzin trędowatych. Z kolei o. Wojciech, paulin z Jasnej Góry opowiadał zebranym o pobytach Księdza Prymasa w  sanktuarium Królowej Polski.

Część artystyczną tegorocznej pielgrzymki zaprezentowali uczniowie gimnazjum w  Prudniku.

Na pielgrzymce obecna była pani Elżbieta Dmitrowska Kaduk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a gościem honorowym był Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko.

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numery telefonu:

17 240 24 91 lub 17 240 24 90

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560