Komunikat!

Został zamknięty nabór na ogólnopolską konferencję uczniów i nauczycieli, która odbędzie się 23 września 2014 r. w Warszawie.

Aktualny Program Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 września 2014 roku w Warszawie w związku z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego

pobierz załącznik

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę - 2014

„Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch…”

 

14 maja 2014 r. odbyła się VI Pielgrzymka Młodzieży Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły jako motto słowa piosenki: „Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch…”

Powodem jest przypadająca w tym roku 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Spotkanie młodzieży w Częstochowie było okazją do przybliżenia naszej historii i możliwością złożenia hołdu bohaterom, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, oddając w jej obronie swoje życie, marzenia i ideały.

Patron szkół uczestniczących w pielgrzymce - Prymas Tysiąclecia, także należał do grona powstańców. Był kapelanem powstańczym okręgu Warszawa-Kampinos, szpitala wojskowego w Laskach. Nosił pseudonim Radwan 3. Towarzyszył młodym powstańcom zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. Najbliższa współpracowniczka Kardynała - Maria Okońska, również brała czynny udział w Powstaniu, za co została odznaczona w 2009 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Spotkanie miało rozpocząć się na placu przy Domu Prymasa, ale niestety, deszcz szybko pokrzyżował plany ponad tysiąca uczestników. Przenieśli się więc do Sali o.Kordeckiego przy Klasztorze Jasnogórskim, gdzie młodzież miała okazję obejrzeć program artystyczny o tematyce powstańczej, przygotowany przez szkołę z Białegostoku, wysłuchać wspomnień Marii Okońskiej oraz  spotkać się z powstańcem – Leszkiem Czarcińskim, który w niezwykle poruszający sposób opowiadał o czasach Powstania. Otrzymał oczywiście gromkie brawa. Na zakończenie tej części spotkania uczestnicy odśpiewali piosenkę „Pałacyk Michla”, a wspólne śpiewanie zainicjował chór ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, pod kierunkiem Pawła Palucha. Następnie wszyscy udali się do Kaplicy Matki Bożej na uroczystą mszę św., a po niej ponownie zebrali się w Sali o.Kordeckiego. Tam z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści kapelana polskich sportowców – ks. Edwarda Plenia, szczególnie o zimowych igrzyskach w Soczi. Po skończonej opowieści, ksiądz kapelan zorganizował konkurs dla uczniów, w którym można było wygrać koszulkę olimpijską, unikatowe znaczki pamiątkowe z olimpiady, fotosy z autografami naszych medalistów i wiele innych. Mogłoby się pojawić pytanie: dlaczego w kontekście wspomnień o bohaterach Powstania Warszawskiego pojawiają się polscy olimpijczycy zimowi? Niech odpowiedzią na to będą słowa Iwony Czarcińskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała S.Wyszyńskiego – organizatora Pielgrzymki: „Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch…. Słowa te wskazują kierunek ku przyszłości. Są wezwaniem, zaproszeniem dla młodych, aby odpowiedzieli sobie na pytanie, co dzisiaj jest bohaterstwem i czy stać nas dzisiaj na nie. Ku czemu mamy wytężać słuch i prężyć ducha?

Patrzmy na Jana Pawła II. Czy bohaterstwem jest dziś świętość? Dziękując za jego kanonizację, przypomnijmy sobie wskazania, jakie zostawił młodym Polakom, szczególnie w przemówieniu na Westerplatte: „Czuwam, to znaczy…”. Czy bohaterstwem jest dziś odważne przyznanie się do Boga i do swojej wiary? Jak zwyczajnie i bez patosu robi to nasz złoty medalista olimpijski Kamil Stoch!” Ideały bohaterstwa, za które podziwiamy powstańców, przybliżyły się do czasów współczesnych,  chociaż dziś na szczęście nie trzeba oddawać życia za Ojczyznę, by stać się bohaterem. Pielgrzymka do Częstochowy była niewątpliwie ważną lekcją patriotyzmu i historii dla młodzieży.

Protokół z posiedzenia jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie” - 2013/2104

pobierz załącznik

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak?...Miłość na co dzień” - 2013/2014

Konkurs „Być jak?...Miłość na co dzień” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaliczany jest do konkursów tematycznych. W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 odbywała się już czwarta edycja konkursu. Organizatorzy konkursu chcieli zainteresować młodzież systematycznym poznawaniem osoby i dzieła wielkiego Polaka, nauczyciela i wychowawcy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Młodzież, przystępująca do konkursu, pogłębiała wiedzę na temat życia i działalności Kardynała Wyszyńskiego oraz wpływu jego aktywności na współczesne dzieje Polski. Prowokowano młodzież do samodzielnych przemyśleń, analiz,  bacznej obserwacji rzeczywistości.  Krzyżówki, schematy, zdjęcia zmuszały młodych ludzi do wysiłku intelektualnego. Pytania zawarte w arkuszach konkursowych oparte na tekstach źródłowych wymagały od uczestników umiejętności kluczowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia przyczynowo – skutkowego, formułowania wniosków i korzystania z różnych  źródeł informacji. Dzięki lekturze  młodzież nie tylko pogłębiła swoją wiedzę merytoryczną o życiu i poglądach Prymasa Tysiąclecia, ale również miała okazję zapoznania  się z realiami życia  społecznego, kulturowego oraz historycznych przemian jakie w czasie Jego posługi kapłanskiej zachodziły.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

W etapie rejonowym tej edycji konkursu wzięło udział  83 uczniów z 37 gimnazjów, a 62 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Tytuł laureata uzyskało 45 uczniów, a tytuł finalistów 15. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 27 kwietnia  2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Świętowaliśmy wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Galę zakończenia konkursu uświetnili znakomici goście; Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Emilia Błaszak Wicedyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Marta Wójcik Dyrektor Instytutu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Norbert Szczepański Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Ksiądz Marek Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Iwona Czarcińska Wiceprezes Stowarzyszenia, Jolanta Milczuk Walczewska i Zofia Rudzińska Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali zaświadczenia, dyplomy i nagrody, które ufundowali Prezydent Rzeczypospolitej, Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo Pallotynów „Apostolicum” oraz Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo”. Uroczystość uświetnił chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014

pobierz załącznik

23 września 2014 r. w Warszawie Konferencja Uczniów i Nauczycieli Szkół noszących imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

21.02.2014 r. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół  Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął decyzję o uroczystych obchodach 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w Warszawie w dniu 23 września 2014 r. (wtorek).

 

W programie konferencji planujemy (wersja wstępna)

1. Uroczystą Mszę Świętą w Archikatedrze  św. Jana na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8, gdzie znajduje się sarkofag Patrona Szkoły. 

2. Spotkanie ze świadkiem Powstania Warszawskiego panem Edmundem Baranowskim ps. Jur, żołnierzem AK i wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich.

3. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 

4. Złożenie hołdu poległym powstańcom na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (zapalenie zniczy przez szkołę – znicze przywozi szkoła).

 

Szczegółowy plan konferencji podamy w terminie późniejszym.

 

Sprawy organizacyjne:

1. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy dokonać elektronicznie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30 kwietnia 2014 r.

2. W zgłoszeniu należy podać nazwę, adres szkoły, telefon, e-mail kontaktowy, oraz liczbę uczniów i opiekunów.

3. Ze względów organizacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń, bowiem liczba miejsc ograniczona jest do 1000.

4. Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów transportu /przejazdów w Warszawie/ i wyżywienia uczestników konferencji.

5. Ze względu na sprawne przemieszczanie się grup po Warszawie szkoły winny dysponować własnym środkiem transportu.

6.Na konferencję zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne oraz klasy V i VI szkół podstawowych.

7. Koszt udziału w Konferencji to kwota 10 zł., która obejmuje koszty organizacyjne.

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numery telefonu:

17 240 24 91 lub 17 240 24 90

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560