Zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich - 2015/2016

W dniach od 22 do 24 kwietnia 2016 roku odbył się zjazd przedstawicieli Szkół Prymasowskich z  całej Polski pod hasłem:

„Ks. Stefan Wyszyński   Biskup Lubelski – świadek wiary  na Kresach Wschodnich”.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Leżajsku  

Samorządowy Zespół Szkół w  Mirczu

Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Mirczu

Honorowy Patronat: Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty  

Główni Sponsorzy:

Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski,

Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze,

Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów,

Tomasz Zając – Burmistrz Hrubieszowa.

 

Celem Konferencji było:

1) zacieśnienie więzi i ustalenie dalszych form współpracy  pomiędzy szkołami noszącymi imię Prymasa Tysiąclecia,

2) kultywowanie tradycji związanej z osobą ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

3) poznawanie miejsc związanych z  pobytem i  działalnością Patrona Szkół,

4) wdrażanie zdobytej wiedzy do programów wychowawczych szkół.  

 

UCZESTNICY KONFERENCJI  

ZAPROSZENI GOŚCIE:

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,

Ryszard Golec – Lubelski Wicekurator Oświaty,

Jan Lelonek- Kierownik Oddziału Zamiejscowego w  Zamościu KO,

Elżbieta Dmitrowska-Kaduk - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Leżajsku,

Iwona Czarcińska – Instytut Prymasowski w  Warszawie,

Jadwiga Mazur – Prezes Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w  Zamościu,

Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze,

Dr hab. Jacek Wołoszyn - Wykładowca IPN w  Lublinie,

Bartłomiej Bartecki – dyrektor Muzeum im. St. Staszica w  Hrubieszowie,

Gerard Pisiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w  Hrubieszowie,

Anna Świstowska – Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów,

Ryszard Wieczorek – Przewodniczący Rady Gminy Mircze,

kpt. SG Dariusz Pedo – Komendant Placówki Straży Granicznej w  Kryłowie,

Jacek Fuchs –   GOK w  Hrubieszowie,

Marianna Sobczuk – Dyrektor GOK w  Mirczu,

Urszula Łukaszczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców SZS w  Mirczu,

Anna Burdzań – Przewodnicząca KGW z  Mircza wraz z  członkiniami,

Duchowieństwo: ks. Wiesław Oleszek, ks. Wiktoryn Jacek Krysa, ks. Marek Giergiel, ks. Tomasz Giergiel,  ks. Stefan Kuk, ks. Tomasz Bazan, ks. Daniel Pachla, ks. Leszek Pankowski, ks. Rudolf Karaś, ks. Paweł Czerwonka, ks. Jan Kot.

Przedstawiciele 21 Szkół Prymasowskich z:

- woj. wielkopolskiego: z  Trzcinicy, Wólki Czepowej,   Opatowa i Siedlikowa, woj. opolskiego: z  Prudnika, woj. mazowieckiego; z Warszawy i  Zielonki, woj. podkarpackiego: z  Leżajska i  Przeworska, woj. małopolskiego: z Kasiny Wielkiej, Stadnik i  Grudka nad Dunajcem, woj. lubelskiego: Lublina, Wilczopola-Kolonii, Chełma, Babic, Różańca Drugiego, Konopnicy, Telatyna, Strzyżowa i Mircza - nauczyciele i  emeryci.

Media:

Telewizja Lublin,   portal-LUBIEHRUBIE- Marta Szpinda

Najważniejsze punkty konferencji:

Piątek 22.04.2016 r.:

  - wykład dr hab. Jacka Wołoszyna z Instytutu Pamięci Narodowej na temat polityki wyznaniowej władz PRL oraz prezentacja teki edukacyjnej o  Stefanie Wyszyńskim,

  - zwiedzanie Mircza, Masłomęcza i  Hrubieszowa,

  - projekcja filmu „Uwięziony Prymas” nakręconego przez MKT„Kameleon” Gimnazjum w  Mirczu z  2001 r.,

  - Droga Światła na Placu Jana Pawła II przy kościele parafialnym w Mirczu z  udziałem harcerzy oraz   scholii „małej i  dużej”.

  Sobota 23.04.2016 r.:

  - zwiedzanie Tyszowiec, Tomaszowa, Krasnobrodu (Msza Św. w Sanktuarium), Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Zamościa, Stanisławki i  Kryłowa,

  - uroczysta kolacja przy muzyce Zespołu Arabeska z  Mircza.

  Niedziela 24.04.2016 r.:

  - Msza Św. w  kościele w  Mirczu, występ koła teatralnego „Kameleon”,

-   zakończenie konferencji.

Wszystkie miejsca, które znalazły się w  planie wycieczki są związane z  pobytem księdza, Biskupa Lubelskiego, Prymasa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Uczestnicy konferencji spotkali się z osobami, które poznały ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i podzieliły się wspomnieniami z obecności Biskupa Lubelskiego na ich terenie. Konferencja przebiegała w  bardzo miłej i życzliwej atmosferze. Przez cały czas na twarzach uczestników konferencji widać było radość, życzliwość i zadowolenie. W  ostatnim dniu pojawiły się łzy rozstania, które świadczą o silnej więzi  Rodziny Szkół Prymasowskich.

 

To były piękne niezapomniane chwile.  Dziękujemy!

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Leżajsku  

 i Samorządowy Zespół Szkół w  Mirczu

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału z  Konferencji zmontowanego przez TVP Lublin:

http://lublin.tvp.pl/25012602/laczy-ich-patron-ogolnopolska-konferencja-szkol-prymasowskich

 

oraz do obejrzenia zdjęć z Konferencji:

https://picasaweb.google.com/LubieHrubie/6277220674878440385

http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2102

http://gimmircze.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/181148/ogolnopolska_konferencja_szkol_prymasowskich_czesc_1

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak?...tysiącletnie dęby” - 2015/2016

Konkurs „Być jak?...tysiącletnie dęby” organizowany i realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaliczany jest  do konkursów tematycznych. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 odbywała się już szósta edycja konkursu. Organizatorzy konkursu chcieli zainteresować młodzież systematycznym poznawaniem wzoru wielkiego Polaka, nauczyciela i wychowawcy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zwracali uwagę na pogłębienie wiedzy o Jego życiu i działalności. Pozwalało to młodym ludziom poznawać jaki wpływ miała aktywność Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski. Prowokowano młodzież do samodzielnych przemyśleń.  Zadania testowe zmuszały młodych ludzi do wysiłku intelektualnego, bacznie obserwować otaczającą rzeczywistość, zaciekawiać. Pytania zawarte w arkuszach konkursowych oparte na tekstach źródłowych wymagały od uczestników umiejętności kluczowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia przyczynową – skutkowego, formułowania wniosków i korzystania z różnych  źródeł informacji. Dzięki lekturze  młodzież nie tylko pogłębiła swoją wiedzę merytoryczną o życiu i poglądach Prymasa Tysiąclecia, ale również miała okazję zapoznania  się z realiami życia  społecznego, kulturowego oraz wszelkich historycznych przemian jakie w czasie Jego posługi  zachodziły. 

Tegoroczny tytuł konkursu „Być jak?...tysiącletnie dęby” zwracał uwagę w jaki sposób Stefan Kardynał Wyszyński, w swojej posłudze duszpasterskiej czerpał z historycznych nurtów narodowych i patriotycznych. W swoim nauczaniu często odwołały się do wydarzeń i postaci historycznych. Szczególną wagę przywiązywał do ciągłości trwania dziejów narodowych, ich rozwoju oraz trwałej posługi dla czasów współczesnych. Konkurs mobilizował młodzież do przemyśleń nad wielkimi wydarzeniami w dziejach historii narodu polskiego jakim był Chrzest Polski. Zmuszał do refleksji nad wartościami, na które w sposób szczególny, w czasie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski zwrócił uwagę Prymas Wyszyński Konkurs, kolejną edycją, uzmysłowił młodym ludziom, że nauka Prymasa Tysiąclecia ma znaczenie ponadczasowe i nie straciła na swojej aktualności.

Tematem szóstej edycji konkursu zainteresowało się 25 gimnazjów. Do etapu drugiego (rejonowego) przeszło 66 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 49 gimnazjalistów. Tytuł laureata uzyskało 29 uczniów, a 20 uczniów zostało finalistami.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali  dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

Uroczyste zakończenie odbyło się dnia 13 kwietnia  2016r. w Galerii Porczyńskich  przy Placu Bankowym w Warszawie. Świętowaliśmy wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Galę zakończenia konkursu uświetnili znakomici goście Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Krystyna Mucha dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Norbert Szczepański Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Ksiądz Marek Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Zofia Rudzińska Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali dyplomy i zaświadczenia za udział w konkursie, a nagrody ufundowali Prezydent Rzeczypospolitej, Pallotyńska  Fundacja „Salvatti”, Fundacja „Czas to miłość” oraz Fundacja Heleny Pyz „Świt Życia”.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS - Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia Patronem Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie - Hasło XVI edycji: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” - 2015/2016

pobierz załacznik

PODZIĘKOWANIE

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im.Kard.Stefana Wyszyńskiego

pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom

i opiekunom konkursu "Poetyckie poszukiwania".

To piękna inicjatywa Was wszystkich, by uczcić i przypomnieć

1050 rocznicę Chrztu Polski.

Dziękujemy wszystkim, gratulujemy nagrodzonym

i zapraszamy na "Poetyckie poszukiwania" za rok.

 

 

Prezes Stowarzyszenia:

Elżbieta Dmitrowska - Kaduk

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? „tysiącletnie dęby” - 2015/2016

Zakończenie konkursu Prymasa Tysiąclecia

 „Być jak…? „tysiącletnie dęby”

dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

odbędzie się 13 kwietnia o godz. 16:00 w Galerii Porczyńskich

Warszawa, Plac Bankowy 1.

 

pobierz załącznik

FINAŁ KONKURSU „POETYCKIE POSZUKIWANIA” - 2015/2016

 W dniu 11 marca 2016r. W Teatrze „Kamienica” w Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Poetyckie poszukiwania” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem konkursu było uczczenie 1050 rocznicy chrztu Polski poprzez przypomnienie w recytacji i pracach plastycznych twórczości znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach opiewają losy polskiego narodu, państwa i Kościoła. 

 Na uroczysty Finał przybyli zaproszeni goście: Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego, Emilia Błaszak i Agnieszka Celeda – szefowe Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, Ireneusz Stefański – burmistrz Miasta Leżajska, Iwona Czarcińska i Tadeusz Jadam – wiceprezesi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 Spotkanie otworzył Emilian Kamiński – znany aktor, dyrektor Teatru „Kamienica”, czyli gospodarz miejsca, w którym odbywał się konkurs. Ciepło  przywitał wszystkich przybyłych i od razu wprowadził miłą i serdeczną atmosferę, która trwała do końca. Następnie głos zabrała Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, prezes Stowarzyszenia, która również powitała przybyłych gości,  uczniów, ich rodziców i opiekunów ze szkół oraz przedstawiła członków jury.  W jego składzie znaleźli się: Emilian Kamiński – aktor, reżyser,Wojciech Majcherek – krytyk teatralny, kierownik redakcji teatru w TVP Kultura, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie, Barbara Jadam – polonistka. Przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 W Finale wystąpiło 11 recytatorów z różnych miejscowości w Polsce. Przybyli również laureaci konkursu plastycznego, aby na scenie odebrać atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia wszystkim recytatorom uczestniczącym w Finale.

 

W kategorii szkół  podstawowych wyróżniono: 

Katarzynę Wańczyk ze Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, 

Huberta Półtoraka z Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Warszawie  

Mieszka Kozaczuka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

 

Nagrody otrzymały:

I miejsce - Julia Sanecka, Szkoła Podstawowa w Czudcu, 

II miejsce - Jadwiga Gąsior, Szkoła Podstawowa w Czudcu, 

III miejsce - Teresa Czachorek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych jury wyróżniło: 

Bartosza Miazgę i Paulinę Lawińską z Gimnazjum w Strzyżowie.

 

Nagrody otrzymały:

I miejsce zajęła Zuzanna Żelazo z Gimnazjum w Głogowie Młp., 

II miejsce – Martyna Szczepańska z Gimnazjum nr 1 w Strzyżowie, 

III miejsce – Klaudia Buszta z Gimnazjum w Rakszawie. 

 

 Laureatom w kategorii recytacji nagrody rzeczowe oraz kwiaty wręczał Pan Emilian Kamiński.  

 Następnie na scenę zostali zaproszeni laureaci konkursu plastycznego. Spośród ponad 100 nadesłanych prac jury wyłoniło 16 najlepszych i to oni zostali zaproszeni na uroczystość finałową, podczas której odebrali nagrody z rąk Pani Emilii Błaszak – Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP oraz Pana Ireneusza Stefańskiego – Burmistrza Miasta Leżajska.

 Wszyscy laureaci konkursu recytatorskiego i plastycznego wzięli udział w sesji zdjęciowej na scenie, chętni otrzymali również autografy od Pana Emiliana Kamińskiego.

Sponsorami nagród byli: Instytut Pamięci Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP,  Burmistrz Miasta Leżajsk, Wójt Gminy Leżajsk, Wydawnictwo „Soli Deo” i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Dodatkowymi atrakcjami dla wszystkich uczestników Finału: uczniów, ich rodziców                     i opiekunów było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego oraz obejrzenie makiety Warszawy znajdującej się w Teatrze „Kamienica”.

 To była pierwsza edycja konkursu "Poetyckie poszukiwania", ale Stowarzyszenie otrzymało dużo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestników i zaproszonych gości. Spodobała się zarówno organizacja, jak i sama idea konkursu. Sądzimy więc, że w przyszłym roku spotkamy się podczas kolejnej edycji  w jeszcze większym gronie uczestników. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 

WYNIKI ELIMINACJI W KONKURSIE RECYTATORSKIM I PLASTYCZNYM "POETYCKIE POSZUKIWANIA" - 2015/2016

pobierz załącznik

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKÓŁ PRYMASOWSKICH

„Ks. Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski – świadek wiary na kresach wschodnich”

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół 

do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Prymasowskich, 

która odbędzie się w dniach: 22-24 kwietnia 2016 r w Mirczu.

 

Szczegółowe informacje i program konferencji w załączniku.

Komunikat!

Informujemy, że w roku 2016 nie odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę, gdyż Stowarzyszenie planuje zorganizować  III Ogólnopolski Zlot Szkół noszących imię ks. kard. S. Wyszyńskiego w październiku 2016 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numery telefonu:

17 240 24 91 lub 17 240 24 90

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560