UWAGA! KOLEJNA EDYCJA KONKURSU PRYMASA TYSIĄCLECIA - 2014/2015

„Być jak…? sumienie prawe” 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

pobierz załączniki

Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak?...Miłość na co dzień” - 2013/2014

Konkurs „Być jak?...Miłość na co dzień” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaliczany jest do konkursów tematycznych. W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 odbywała się już czwarta edycja konkursu. Organizatorzy konkursu chcieli zainteresować młodzież systematycznym poznawaniem osoby i dzieła wielkiego Polaka, nauczyciela i wychowawcy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Młodzież, przystępująca do konkursu, pogłębiała wiedzę na temat życia i działalności Kardynała Wyszyńskiego oraz wpływu jego aktywności na współczesne dzieje Polski. Prowokowano młodzież do samodzielnych przemyśleń, analiz,  bacznej obserwacji rzeczywistości.  Krzyżówki, schematy, zdjęcia zmuszały młodych ludzi do wysiłku intelektualnego. Pytania zawarte w arkuszach konkursowych oparte na tekstach źródłowych wymagały od uczestników umiejętności kluczowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia przyczynowo – skutkowego, formułowania wniosków i korzystania z różnych  źródeł informacji. Dzięki lekturze  młodzież nie tylko pogłębiła swoją wiedzę merytoryczną o życiu i poglądach Prymasa Tysiąclecia, ale również miała okazję zapoznania  się z realiami życia  społecznego, kulturowego oraz historycznych przemian jakie w czasie Jego posługi kapłanskiej zachodziły.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

W etapie rejonowym tej edycji konkursu wzięło udział  83 uczniów z 37 gimnazjów, a 62 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Tytuł laureata uzyskało 45 uczniów, a tytuł finalistów 15. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się dnia 27 kwietnia  2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Świętowaliśmy wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Galę zakończenia konkursu uświetnili znakomici goście; Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Emilia Błaszak Wicedyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Marta Wójcik Dyrektor Instytutu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Norbert Szczepański Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Ksiądz Marek Przybylski Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Iwona Czarcińska Wiceprezes Stowarzyszenia, Jolanta Milczuk Walczewska i Zofia Rudzińska Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali zaświadczenia, dyplomy i nagrody, które ufundowali Prezydent Rzeczypospolitej, Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo Pallotynów „Apostolicum” oraz Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo”. Uroczystość uświetnił chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Borkowskiej.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego za okres marzec 2010 – marzec 2014

pobierz załącznik

Dane kontaktowe

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Leżajsku, 

ul.11-go Listopada 8.

 

Numery telefonu:

17 240 24 91 lub 17 240 24 90

 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzad@wyszynskistowarzyszenie.org

 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560