Oczekiwany czas beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego był dla mnie osobistym dziękczynieniem. Postać Kardynała stała się drogowskazem mojego życia. Poznawałam Ją poprzez szereg wydarzeń: akademie szkolne, konferencje, pielgrzymki, publikacje, spotkania z żywymi świadkami. Moja obecność 12 września  br. w  Świątyni Opatrzności Bożej i udział w tym jakże doniosłym, wyczekiwanym religijnym wydarzeniu, to wielka łaska z której będę korzystać  i czerpać siły. Dzielę się tym błogosławionym czasem i wierzę, że wstawiennictwo  Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie dla mnie doświadczeniem świętych obcowania. 

/-/ Agata Rybak

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Adres do korespondencji:

Instytut

Prymasa Wyszyńskiego

ul.Świerkowa 4

03-054 Warszawa

Numer telefonu:

228316151 

Konto pocztowe Stowarzyszenia:

zarzadwyszynskistowarzyszenie

@gmail.com 

Numer konta Stowarzyszenia:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

System bankowy

01-211 Warszawa

Kasprzaka 10/16

Oddział w Leżajsku

ul. Mickiewicza 40

37-300 Leżajsk

Numer rachunku:

63203000451110000003300560