Oczekiwany czas beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego był dla mnie osobistym dziękczynieniem. Postać Kardynała stała się drogowskazem mojego życia. Poznawałam Ją poprzez szereg wydarzeń: akademie szkolne, konferencje, pielgrzymki, publikacje, spotkania z żywymi świadkami. Moja obecność 12 września  br. w  Świątyni Opatrzności Bożej i udział w tym jakże doniosłym, wyczekiwanym religijnym wydarzeniu, to wielka łaska z której będę korzystać  i czerpać siły. Dzielę się tym błogosławionym czasem i wierzę, że wstawiennictwo  Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie dla mnie doświadczeniem świętych obcowania. 

/-/ Agata Rybak